Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Odbor sociálních věcí

Koncepční dokumenty odboru

Zde naleznete koncepční dokumenty odboru včetně příloh
(nahoře nejnovější dokumenty) 

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Libereckého kraje na období 2021 – 2023

Plánování sociálních služeb - ZDE 

Vloženo dne 7. 9. 2020

Strategie sociálního začleňování Libereckého kraje 2021+

Vloženo dne 1.12. 2021

 Krajský plán vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením 2021 - 2024

(Dne 25. 8. 2020 byl schválen Zastupitelstvem Libereckého kraje, usnesením č. 274/20/ZK)

Vloženo dne 23. 7. 2019

Strategický plán rodinné politiky Libereckého kraje

(Dne 28. 8. 2018 byl schválen Zastupitelstvem Libereckého kraje, usnesením č.300/18/ZK)

Vloženo dne 19. 2. 2018

Akční plán pro rok 2018 - 2_aktualizace

(Dne 30. 1. 2018 byl schválen Zastupitelstvem Libereckého kraje, usnesením č. 39/18/ZK)

Vloženo dne 11. 10. 2017

Akční plán pro rok 2018 - 1 aktualizace

(Dne 27. 6. 2017 byl schválen Zastupitelstvem Libereckého kraje, usnesením č. 383/17/ZK)

Vloženo dne 4. 7. 2017

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Libereckého kraje na období 2018 - 2020

(Dne 27. 6. 2017 byl schválen Zastupitelstvem Libereckého kraje, usnesením č. 259/17/ZK)

Vloženo dne 3. 1. 2017

Akční plán pro rok 2017 - aktualizace.pdf

Aktualizovaná Základní_síť sociálních služeb pro rok 2017.pdf

Dne 20. 12. 2016 byla Zastupitelstvem Libereckého kraje, usnesením č. 86/V/16/ZK schválena aktualizovaná Základní síť sociálních služeb pro rok 2017 a aktualizován Akční plán pro rok 2017.

Zveřejněno 12/2016

Krajský plán vyrovnávání příležitostí osob se zdravotním postižením 2017 - 2020

(usnesení zastupitelstva kraje č. 87/V/16/ZK)

Zveřejněno 7/2016

Analýza služeb v komunitě pro osoby se zdravotním postižením v Libereckém kraji

(usnesení rady kraje č. 1144/16/RK)

Zveřejněno 6/2016

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb 2014 - 2017 aktualizace červen 2016

(schváleno zastupitelstvem kraje dne 21. 6. 2016 usnesením č. 343/16/ZK)

Akční plán pro rok  2017

(schváleno zastupitelstvem kraje dne 21. 6. 2016 usnesením č. 343/16/ZK)

Příloha Akčního plánu č. 1: Aktualizovaná Základní síť pro rok 2017. pdf

(schváleno zastupitelstvem kraje dne 21. 6. 2016 usnesením č. 537/16/ZK)

Příloha Akčního plánu č. 1: Přehled poskytovatelů sociálních služeb zařazených do Základní sítě pro rok  2017

(schváleno zastupitelstvem kraje dne 21. 6. 2016 usnesením č. 343/16/ZK)

Plán protidrogové politiky Libereckého kraje na období  2015 - 2018

Akční plán protidrogové politiky Libereckého kraje na období 2010-2012

Vyhodnocení Akčního plánu protidrogové politiky Libereckého kraje na období 2008 - 2009

Zveřejněno 1/2016

Akční plán pro rok 2016 - aktualizace

(schváleno zastupitelstvem dne 22. 12. 2015 usnesením č. 554/15/ZK)

Zveřejněno 7/2015

Aktualizovaný SPRSS LK 2014 - 2017 (červen 2015) 

(schváleno zastupitelstvem dne 23. 6. 2015 usnesením č. 259/15/ZK)

Akční plán pro rok 2016

(schváleno zastupitelstvem dne 23. 6. 2015 usnesením č. 259/15/ZK)

Zveřejněno 4/2015

Analýza potřeb osob se zdravotním postižením týkající se pobytových služeb příspěvkových organizací Libereckého kraje

Analýza potřeb osob se zdravotním postižením týkající se pobytových služeb příspěvkových organizací Libereckého kraje - zkrácená verze

Zveřejněno 3/2015

Zveřejněno 10/2014

Aktualizovaný Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Libereckého kraje 2014 - 2017

 (schváleno zastupitelstvem dne 21. 10. 2014 usnesením č. 390/14/ZK)

Prováděcí část SPRSS LK - Akční plán na rok 2015  

 (schváleno zastupitelstvem dne 21. 10. 2014 usnesením č. 390/14/ZK) 

Zveřejněno 10/2014                   

Aktualizace analýzy pobytových zařízení pro děti do 18 let na území Libereckého kraje               

(odsouhlaseno členy Poradního sboru pro sociálně-právní ochranu dětí Krajského úřadu Libereckého kraje)

Zveřejněno 9/2014


Krajský plán vyrovnávání příležitostí osob se zdravotním postižením na období 2014-2016(Schváleno zastupitelstvem dne 26. 8. 2014 usnesením č. 292/14/ZK)

Zveřejněno 9/2013

Analýza sociálně vyloučených lokalit Libereckého kraje - 2013

Zveřejněno  9/2013

Návrh parametrů základní sítě sociálních služeb v LK

Zveřejněno  6/2013

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb  Libereckého kraje 2014 - 2017

Přílohy: příloha č. 1, příloha č. 2, příloha č. 3, příloha č. 4  (Schváleno zastupitelstvem dne 17. 12. 2013 usnesením č. 499/13/ZK)                                                             

Zveřejněno 4/2013

Podrobná analýza služeb sociálního poradenství, jejich potřebnosti a dostupnosti, Příloha č.1, Příloha č.2

Zveřejněno 3/2012

Analýza plánů rozvoje sociálních služeb vybraných poskytovatelů sociálních služeb

Dne 24.01.2012 schválila Rada Libereckého kraje na základě Usnesení č. 93/12/RK dokument Analýza plánů rozvoje sociálních služeb vybraných poskytovatelů sociálních služeb .

Zveřejněno 1/2012

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Liberecký kraj 2009 -2013, verze 2011

SPRSS LK 2009 -13 verze 2011 , Karty aktivit verze 2011Přehled poskytovatelů registrovaných v LK , Přehled poskytovatelů mimo LK , Usnesení Rady LK , Usnesení Zastupitelstva LK         

Zveřejněno 11/2011

Zjednodušená analýza financování sociálních služeb

 Zjednodušená analýza financování sociálních služeb v Libereckém kraji je součástí plnění zakázky „Aktualizace a doplnění vybraných částí komunitních plánů obcí v Libereckém kraji“. Tato zakázka byla zadána v rámci plnění projektu Libereckého kraje IP 2 „Podpora střednědobého plánování a rozvoje kvality sítě sociálních služeb v Libereckém kraji“ a jejím hlavním smyslem je vytvoření systémové podpory pro tvorbu a monitoring komunitních plánů a Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Libereckém kraji. Má úzkou souvislost a vazbu s realizací dalších aktivit projektu IP 2.

Zjednodušená analýza financování sociálních služeb v Libereckém kraji, září 2011 , ZAF - příloha č.1 , ZAF - příloha č.2

Zveřejněno 10/2011

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb LK 2009-2013, aktualizace 2011, vypořádání připomínek

Zveřejněno 11/2010

Aktualizovana-verze-SPRSS-LK-verze-2010-vcetne-vyporadani-pripominek

Zveřejněno 11/2010  

 Krajská metodická prirucka-planovani-socialnich-sluzeb-v-Libereckem-kraji-

 Zveřejněno 10/2010

Metodika monitoringu SPRSS LK

Zveřejněno 7.1.2010

AKTUALIZACE STŘEDNĚDOBÉHO PLÁNU ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB LIBERECKÉHO KRAJE 2009 - 2013 - část "Rozvojové aktivity" (kapitola B.4 a Karty aktivit po zpracování připomínek)

Zastupitelstvo kraje schválilo dne 15.12.2009 usnesením č. 417/09/ZK Aktualizaci Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Libereckého kraje 2009 - 2013 - část "Rozvojové aktivity" (kapitola B.4 a Karty aktivit po zapracování připomínek).

Dokument je zveřejněn zde:
Rozvojové aktivity pro období 2009 - 2013  

Zveřejněno 10/2008

STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB LIBERECKÝ KRAJ 2009 - 2013

Zastupitelstvo kraje schválilo dne 30. 9. 2008 usnesením č. 312/08/ZK Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Liberecký kraj 2009 - 2013.

Dokument je zveřejněn zde:
SPRSS LK 2009-2013 (.pdf, 1,02 MB), Karty aktivit
Příloha č. 1 - Hlavní ukazatele rozvoje (.xls, 192 kB)
Příloha č. 2 - doplňková ekonomická data (.xls, 332 kB)