Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Odbor sociálních věcí

Koncepční dokumenty odboru

Zde naleznete koncepční dokumenty odboru včetně příloh
(nahoře nejnovější dokumenty) 

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Libereckého kraje na období 2021 – 2023

Plánování sociálních služeb - ZDE 

Vloženo dne 7. 9. 2020

Strategie sociálního začleňování Libereckého kraje 2021+

Vloženo dne 1.12. 2021

 Krajský plán vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením 2021 - 2024

(Dne 25. 8. 2020 byl schválen Zastupitelstvem Libereckého kraje, usnesením č. 274/20/ZK)

Vloženo dne 23. 7. 2019

Strategický plán rodinné politiky Libereckého kraje

(Dne 28. 8. 2018 byl schválen Zastupitelstvem Libereckého kraje, usnesením č.300/18/ZK)

Vloženo dne 19. 2. 2018

Akční plán pro rok 2018 - 2_aktualizace

(Dne 30. 1. 2018 byl schválen Zastupitelstvem Libereckého kraje, usnesením č. 39/18/ZK)

Vloženo dne 11. 10. 2017

Akční plán pro rok 2018 - 1 aktualizace

(Dne 27. 6. 2017 byl schválen Zastupitelstvem Libereckého kraje, usnesením č. 383/17/ZK)

Vloženo dne 4. 7. 2017

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Libereckého kraje na období 2018 - 2020

(Dne 27. 6. 2017 byl schválen Zastupitelstvem Libereckého kraje, usnesením č. 259/17/ZK)

Vloženo dne 3. 1. 2017

Akční plán pro rok 2017 - aktualizace.pdf

Aktualizovaná Základní_síť sociálních služeb pro rok 2017.pdf

Dne 20. 12. 2016 byla Zastupitelstvem Libereckého kraje, usnesením č. 86/V/16/ZK schválena aktualizovaná Základní síť sociálních služeb pro rok 2017 a aktualizován Akční plán pro rok 2017.

Zveřejněno 12/2016

Krajský plán vyrovnávání příležitostí osob se zdravotním postižením 2017 - 2020

(usnesení zastupitelstva kraje č. 87/V/16/ZK)

Zveřejněno 7/2016

Analýza služeb v komunitě pro osoby se zdravotním postižením v Libereckém kraji

(usnesení rady kraje č. 1144/16/RK)

Zveřejněno 6/2016

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb 2014 - 2017 aktualizace červen 2016

(schváleno zastupitelstvem kraje dne 21. 6. 2016 usnesením č. 343/16/ZK)

Akční plán pro rok  2017

(schváleno zastupitelstvem kraje dne 21. 6. 2016 usnesením č. 343/16/ZK)

Příloha Akčního plánu č. 1: Aktualizovaná Základní síť pro rok 2017. pdf

(schváleno zastupitelstvem kraje dne 21. 6. 2016 usnesením č. 537/16/ZK)

Příloha Akčního plánu č. 1: Přehled poskytovatelů sociálních služeb zařazených do Základní sítě pro rok  2017

(schváleno zastupitelstvem kraje dne 21. 6. 2016 usnesením č. 343/16/ZK)

Plán protidrogové politiky Libereckého kraje na období  2015 - 2018

Akční plán protidrogové politiky Libereckého kraje na období 2010-2012

Vyhodnocení Akčního plánu protidrogové politiky Libereckého kraje na období 2008 - 2009

Zveřejněno 1/2016

Akční plán pro rok 2016 - aktualizace

(schváleno zastupitelstvem dne 22. 12. 2015 usnesením č. 554/15/ZK)

Zveřejněno 7/2015

Aktualizovaný SPRSS LK 2014 - 2017 (červen 2015) 

(schváleno zastupitelstvem dne 23. 6. 2015 usnesením č. 259/15/ZK)

Akční plán pro rok 2016

(schváleno zastupitelstvem dne 23. 6. 2015 usnesením č. 259/15/ZK)

Zveřejněno 4/2015

Analýza potřeb osob se zdravotním postižením týkající se pobytových služeb příspěvkových organizací Libereckého kraje

Analýza potřeb osob se zdravotním postižením týkající se pobytových služeb příspěvkových organizací Libereckého kraje - zkrácená verze

Zveřejněno 3/2015

Zveřejněno 10/2014

Aktualizovaný Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Libereckého kraje 2014 - 2017

 (schváleno zastupitelstvem dne 21. 10. 2014 usnesením č. 390/14/ZK)

Prováděcí část SPRSS LK - Akční plán na rok 2015  

 (schváleno zastupitelstvem dne 21. 10. 2014 usnesením č. 390/14/ZK) 

Zveřejněno 10/2014                   

Aktualizace analýzy pobytových zařízení pro děti do 18 let na území Libereckého kraje               

(odsouhlaseno členy Poradního sboru pro sociálně-právní ochranu dětí Krajského úřadu Libereckého kraje)

Zveřejněno 9/2014


Krajský plán vyrovnávání příležitostí osob se zdravotním postižením na období 2014-2016(Schváleno zastupitelstvem dne 26. 8. 2014 usnesením č. 292/14/ZK)

Zveřejněno 9/2013

Analýza sociálně vyloučených lokalit Libereckého kraje - 2013

Zveřejněno  9/2013

Návrh parametrů základní sítě sociálních služeb v LK

Zveřejněno  6/2013

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb  Libereckého kraje 2014 - 2017

Přílohy: příloha č. 1, příloha č. 2, příloha č. 3, příloha č. 4  (Schváleno zastupitelstvem dne 17. 12. 2013 usnesením č. 499/13/ZK)                                                             

Zveřejněno 4/2013

Podrobná analýza služeb sociálního poradenství, jejich potřebnosti a dostupnosti, Příloha č.1, Příloha č.2

Zveřejněno 3/2012

Analýza plánů rozvoje sociálních služeb vybraných poskytovatelů sociálních služeb

Dne 24.01.2012 schválila Rada Libereckého kraje na základě Usnesení č. 93/12/RK dokument Analýza plánů rozvoje sociálních služeb vybraných poskytovatelů sociálních služeb .

Zveřejněno 1/2012

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Liberecký kraj 2009 -2013, verze 2011

SPRSS LK 2009 -13 verze 2011 , Karty aktivit verze 2011Přehled poskytovatelů registrovaných v LK , Přehled poskytovatelů mimo LK , Usnesení Rady LK , Usnesení Zastupitelstva LK         

Zveřejněno 11/2011

Zjednodušená analýza financování sociálních služeb

 Zjednodušená analýza financování sociálních služeb v Libereckém kraji je součástí plnění zakázky „Aktualizace a doplnění vybraných částí komunitních plánů obcí v Libereckém kraji“. Tato zakázka byla zadána v rámci plnění projektu Libereckého kraje IP 2 „Podpora střednědobého plánování a rozvoje kvality sítě sociálních služeb v Libereckém kraji“ a jejím hlavním smyslem je vytvoření systémové podpory pro tvorbu a monitoring komunitních plánů a Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Libereckém kraji. Má úzkou souvislost a vazbu s realizací dalších aktivit projektu IP 2.

Zjednodušená analýza financování sociálních služeb v Libereckém kraji, září 2011 , ZAF - příloha č.1 , ZAF - příloha č.2

Zveřejněno 10/2011

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb LK 2009-2013, aktualizace 2011, vypořádání připomínek

Zveřejněno 11/2010

Aktualizovana-verze-SPRSS-LK-verze-2010-vcetne-vyporadani-pripominek

Zveřejněno 11/2010  

 Krajská metodická prirucka-planovani-socialnich-sluzeb-v-Libereckem-kraji-

 Zveřejněno 10/2010

Metodika monitoringu SPRSS LK

Zveřejněno 7.1.2010

AKTUALIZACE STŘEDNĚDOBÉHO PLÁNU ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB LIBERECKÉHO KRAJE 2009 - 2013 - část "Rozvojové aktivity" (kapitola B.4 a Karty aktivit po zpracování připomínek)

Zastupitelstvo kraje schválilo dne 15.12.2009 usnesením č. 417/09/ZK Aktualizaci Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Libereckého kraje 2009 - 2013 - část "Rozvojové aktivity" (kapitola B.4 a Karty aktivit po zapracování připomínek).

Dokument je zveřejněn zde:
Rozvojové aktivity pro období 2009 - 2013  

Zveřejněno 10/2008

STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB LIBERECKÝ KRAJ 2009 - 2013

Zastupitelstvo kraje schválilo dne 30. 9. 2008 usnesením č. 312/08/ZK Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Liberecký kraj 2009 - 2013.

Dokument je zveřejněn zde:
SPRSS LK 2009-2013 (.pdf, 1,02 MB), Karty aktivit
Příloha č. 1 - Hlavní ukazatele rozvoje (.xls, 192 kB)
Příloha č. 2 - doplňková ekonomická data (.xls, 332 kB)