Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Odbor sociálních věcí

Koncepční dokumenty do roku 2008

Akční plán rozvoje soc. služeb pro rok 2008 (.pdf, 340 kB)

Strategie střednědobého rozvoje sociálních služeb LK 2008 (.pdf 1,14, MB) - schváleno usn. 297/07/ZK

Analýza romských komunit LK (.pdf, 378 kB) - schváleno usn. 297/07/ZK
Analýza romských komunit LK - přílohy tabulky (.zip, 128 kB)

VYBRANÉ KAPITOLY SOC SLUZEB - analyticka cast strednedobeho planu (.pdf, 2,5 MB)

Analýza drogové scény LK - 2006 (346 kB) - schváleno usn. č. 25/07/ZK

Analýza závěrečných zpráv z konzultací k sebehodnocení kvality pečovatelských sociálních služeb pro seniory v Libereckém kraji:

Analýza kvality pečovatelských služeb  - 2006 (.pdf, 415 kB) - schváleno usn. č. 275/06/ZK
Analýza Rozvojových plánů  -  2005  (.pdf, 260 kB) - schváleno usn. č. 413/05/ZK

Analýza závěrečných protokolů z hodnocení kvality sociálních služeb - vytvořeno 2004
Analýza závěrečných protokolů z hodnocení kvality sociálních služeb - schváleno usn. č. 273/04/ZK

Analýza  situace  národnostních menšin na území Libereckého kraje - vytvořeno 2002:

Analýza rozvojových plánů na období 5 let v ÚSP a DD, které zřizuje Liberecký kraj

Analýza situace národnostních menšin (.zip, 222 kB)


 

 ANALÝZA ZÁVĚREČNÝCH PROTOKOLŮ Z HODNOCENÍ KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

(.zip, 418 kB)