Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Odbor sociálních věcí

7 Evidence zdravotnických zařízení ústavní péče

Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče jsou poskytovány podle § 52 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o sociálních službách“).

Pobytové sociální služby jsou poskytovány osobám, které již nevyžadují lůžkovou péči, ale vzhledem ke svému zdravotnímu stavu nejsou schopny se obejít bez pomoci jiné fyzické osoby a nemohou být proto propuštěny ze zdravotnického zařízení lůžkové péče do doby, než jim je zabezpečena pomoc osobou blízkou nebo jinou fyzickou osobou nebo zajištěno poskytování jiných sociálních služeb.

 

Služba obsahuje tyto základní činnosti:

a) poskytnutí ubytování

b) poskytnutí stravy

c) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

d) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

f) sociálně terapeutické činnosti

g) aktivizační činnosti

h) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

 

Poskytovatelé, kteří poskytují pomoc osobám závislým na pomoci jiné osoby ve zdravotnických zařízeních ústavní péče (dle ust. § 52 zákona o sociálních službách) jsou od 31. 3. 2012 povinni podat žádost o zapsání do registru poskytovatelů.

Formuláře je možné nalézt zde. Na příslušné adrese lze formulář vyplnit online nebo stáhnout do počítače ve formátu PDF.

V tištěné podobě je formulář dostupný na Krajském úřadu Libereckého kraje, odbor sociálních věcí (2. patro), U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2.

 

Zdravotnická zařízení zapsaná v registru poskytovatelů jsou uvedena v neveřejné části registru.

 

Na zdravotnická zařízení lůžkové péče, která poskytují sociální službu podle § 52 zákona o sociálních službách, se vztahují pouze některé z povinností poskytovatelů sociálních služeb.

 

Při poskytování sociálních služeb jsou zdravotnická zařízení povinna dodržovat povinnosti stanovené poskytovatelům sociálních služeb v § 88 písm. b), c), h) a i) zákona o sociálních službách:

 • informovat zájemce o sociální službu o všech povinnostech, které by pro něho vyplývaly ze smlouvy o poskytování sociálních služeb, o způsobu poskytování sociálních služeb a o úhradách za tyto služby, a to způsobem pro něj srozumitelným

 • vytvářet při poskytování sociálních služeb takové podmínky, které umožní osobám, kterým poskytují sociální služby, naplňovat jejich lidská i občanská práva, a které zamezí střetům zájmů těchto osob se zájmy poskytovatele sociální služby

 • dodržovat standardy kvality sociálních služeb

 • uzavřít s osobou smlouvu o poskytnutí sociální služby, pokud tomu nebrání důvody uvedené v § 91 odst. 3 zákona o sociálních službách

   

  a dále povinnosti stanovené v § 85 zákona o sociálních službách (vykazovací povinnost) a v § 89 zákona o sociálních službách (opatření omezující pohyb osob).

 

Seznam zdravotnických zařízení lůžkové péče

       V Úvoze 860, 464 01 Frýdlant; tel. 482 369 111

 • Nemocnice Jablonec nad Nisou, p. o.

  Nemocniční 4446/15, 466 01 Jablonec nad Nisou; tel. 483 345 111

 • Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a. s.

  Purkyňova 1849, 470 77 Česká Lípa; tel. 487 954 111

 • Nemocnice následné péče Lomnice nad Popelkou

  Komenského 440, 512 51 Lomnice nad Popelkou; tel. 481 671 112

 • MMN, a.s. nemocnice                                                                                                                                                                                                                                                  Metyšova 465,  514 01 Jilemnice; tel. 481 551 111