Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Odbor sociálních věcí

9 Legislativa a metodické materiály

 

Legislativní normy

Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách

Příloha č. 4 vyhlášky č. 505/2006 Sb., s  účinností od 1. 1. 2018

Metodické materiály 

Doporučení pro vyřízení registrace

Metodická doporučení krajského úřadu k popisu realizace

Jmenný seznam pracovníků v sociálních službách

Seznam zaměstnanců, tj. fyzických osob, které budou přímo poskytovat sociální služby - za účelem zjištění jejich bezúhonnosti v souladu s ust. § 79 odst. 5 písm. e) zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Bezdlužnost - kontakty zde

Doklad o účelu využití stavby - informace

doporučené postupy a stanoviska

Doporučený postup MPSV pro používání opatření omezující pohyb osob: RESTRIKCE

Stanovisko MPSV k otázce rozšíření registrace u sociální služby sociální rehabilitace o cílovou skupinu osob žijících v sociálně vyloučených lokalitách: Stanovisko MPSV - Sociální rehabilitace

Stanovisko MPSV k bezúhonnosti osob, které vykonávají odbornou činnost v sociálních službách: Bezúhonnost

Stanovisko MPO k rozsahu živnostenského oprávnění k poskytování volné životnosti Poskytování služeb pro rodinu a domácnost: Stanovisko MPO

Informace MPSV o posuzování profesionálních pracovníků vykonávající odbornou činnost dle zákona o sociálních službách ve vztahu k výkonu dobrovolnické služby: Dobrovolníci

Doporučený postup MPSV k poskytování pečovatelské služby bez úhrady: PS - úhrady

Doporučený postup MPSV k zajišťování fakultativních činností při poskytování sociálních služeb: Doporučený postup

Stanovisko MPSV - Asistent sociální péče

Doporučený postup MPSV - Materiálně-technický standard pro služby sociální péče poskytované pobytovou formou 

Stanovisko ke kurzu sanitář a všeobecný sanitář

Seznam vzdělávacích zařízení akreditovaných MPSV

Seznam akreditovaných vzdělávacích zařízení akreditovaných MPSV v roce 2017:  Akreditované programy 2017

Seznam akreditovaných vzdělávacích zařízení akreditovaných MPSV v roce 2016: Akreditované programy 2016

Seznam akreditovaných vzdělávacích zařízení akreditovaných MPSV v roce 2015: Akreditované programy 2015

Seznam akreditovaných vzdělávacích zařízení akreditovaných MPSV v roce 2014:Akreditované programy 2014