Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Odbor sociálních věcí

Plánování sociálních služeb v Libereckém kraji (KKS)

Stránka se nyní upravuje

Na těchto stránkách naleznete informace o KKS
a komunitním plánování sociálních služeb.

Krajská koordinační struktura pro plánování sociálních služeb v Libereckém kraji

Hlavním cílem zůstává koordinace a pružnost celého procesu plánování, zajištění dobrého přenosu informací mezi všemi úrovněmi a vytvoření prostředí pro zapojení všech dotčených aktérů. Jednotlivé skupiny KKS nejsou sice rozhodovacími orgány, ale přesto mohou výrazně přispět ke zlepšení situace v oblasti sociálních služeb na celém území Libereckého kraje. Stanoviska KKS by měla být velmi důležitými podklady pro rozhodování orgánů kraje, měst i obcí.

a) Kolegium obcí III. typu (K10) - obsah webu se upravuje

b) Koordinační skupina pro plánování sociálních služeb na území Libereckého kraje

c) Odborná skupina OSV KÚLK pro plánování, hodnocení a financování sociální oblasti

d) Fokusní pracovní skupiny

e) Komunitní plánování sociálních služeb na území LK - 

  • přehled komunitního plánování na obcích včetně kontaktů na koordinátory plánování - zde: kontakty KP
  • viz KISSOS dostupný na: kissos-lbc.ders.cz ;

- Územní řídicí skupina (působnost ve spádovém území některých ORP). Územní řídicí skupina je platformou pro vzájemnou diskusi zásadních aktérů sociálních služeb. Svolává se k projednání zásadních krajských dokumentů vždy před jejich projednáním v K10 a následně v orgánech Libereckého kraje. Projednává výstupy a požadavky plánů jednotlivých měst a obcí, pracovních skupin, které v daném území působí a přijímá k nim stanovisko, které pak zástupci přednesou na jednání K10. Po ukončení projektu IP 3 se v některých územích mění organizační struktury pro plánování sociálních služeb.

- Odborné pracovní skupiny (působnost ve spádovém území ORP). Počet pracovních skupin může být v každém území jiný, a to v přímé závislosti na potřebách území. Složení by mělo zahrnovat zástupce všech tří částí triády (tj. zástupců zadavatelů, uživatelů a poskytovatelů). V této úrovni se řeší specifická problematika jednotlivých cílových skupin. Na této úrovni vzniká základ krajské sítě sociálních služeb.

Schéma KKS: Schéma KKS