Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Odbor sociálních věcí

Komunitní plánování v Libereckém kraji

Plánování sociálních služeb na obcích

Plánování sociálních služeb na krajské a obecní úrovni je zakotveno v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů. Na rozdíl od krajské úrovně, obce zpracovávat střednědobé plány sociálních služeb mohou. Povinností ale je spolupráce s krajem při přípravě a realizaci střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na území kraje a sdělovat kraji informace o kapacitě sociálních služeb, které jsou potřebné pro osoby na území obce a zároveň spoluvytvářet podmínky pro jejich zajištění. Aby mohli obce s rozšířenou působností splnit dané koordinační povinnosti na území, neobejdou se bez vhodného nástroje k pravidelnému získávání údajů a mapování situace. Nejefektivnější je metoda komunitního plánování, v rámci které obce vytváří střednědobé plány sociálních a případně i navazujících služeb. Metoda komunitního plánování je proces, ve kterém se zpracovávají rozvojové plány, strategie a koncepce vycházející z participativních přístupů. Do procesu tvorby je vtažena, co nejširší veřejnost dané obce či lokality, pro kterou se dokumenty zpracovávají.

Odkazy na komunitní plánování jednotlivých obcí s rozšířenou působností (případně mikroregiony):

Liberec

https://www.liberec.cz/cz/prakticke-informace/komunitni-planovani/

Jablonec nad Nisou

https://m.mestojablonec.cz/cs/zdravotnictvi-a-socialni-sluzby/komunitni-planovani/

Svazek obcí Novoborska

http://bezbarier.novoborsko.cz/

Česká Lípa

https://www.mucl.cz/komunitni-plan-socialnich-sluzeb-ceska-lipa/ds-1090

Frýdlant

https://www.mesto-frydlant.cz/cs/obcan/komunitni-planovani/

https://www.frysko.cz/

Tanvald

https://www.tanvald.cz/sablony/tanvald/obr/kp_tanvald_2016-2020.pdf

Jilemnice

http://www.mestojilemnice.cz/cz/zdrave-mesto/komunitni-planovani/

Semily

https://www.semily.cz/vismo/osnova.asp?id_osnovy=2213&n=komunitni%2Dplanovani&p1=2213&defpc=1

Turnov

https://www.turnov.cz/filemanager/files/445617.pdf

Železný Brod

https://www.zeleznybrod.cz/cz/obcan/dokumenty/komunitni-plan/

další obce:

Doksy

http://www.doksy.com/komunitni-planovani/ds-1242

Lomnice nad Popelkou

http://m.lomnicenadpopelkou.cz/komunitni-planovani/ds-1128

 

 

 

Odkaz na stránky MPSV k metodikám plánování sociálních služeb: zde