Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
Odbor sociálních věcí

Analýza závěrečných protokolů z hodnocení v zařízeních sociálních služeb zřizovaných LK

Analýza závěrečných protokolů z hodnocení v zařízeních sociálních služeb zřizovaných  Libereckým krajem
 
Termín zpracování: do 15.4.2004

Cílem analýzy závěrečných protokolů z hodnocení  v zařízeních sociálních služeb, které zřizuje Liberecký kraj, je zmapovat míru naplňování národních standardů kvality.

Struktura analýzy:

I. Obecná část

Počet a typ zařízení ( tabulka, kapacita, aktuální stav uživatelů, mapa – lokace v kraji)
Počet uživatelů (celková kapacita dle typů služby, z toho dětí, žen, mužů)
Věkové složení (tabulka dle zařízení – domovy důchodců, ústavy sociální péče ...)
Spádová oblast
Náklady na 1 uživatele (porovnání nákladů na 1 uživatele v různých typech služby)
 
II. Struktura analýzy podle jednotlivých standardů
 
- co znamená naplňování příslušného standardu ( co standard vyžaduje, jak by měla kvalitní služba vypadat – krátká anotace)
- sumář údajů ze všech analyzovaných závěrečných protokolů, které jsou specifické  pro jednotlivé oblasti kvality
- procentuální vyjádření míry naplňování jednotlivých ukazatelů standardu
- příklady dobré praxe
- zjištěné vzdělávací potřeby pracovníků zařízení
- doporučení konzultantů