Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
Odbor sociálních věcí

Další možnosti financování - nadace, fondy, programy

Zde najdete některé organizace, u nichž je možné žádat o peníze pro činnost v sociální oblasti

Organizace působící zejména v Libereckém kraji:
(řazeno abecedně)

 • nadace Euronisa - http://www.euronisa.cz
 • nadace Preciosa - http://www.nadace.preciosa.cz 
 • nadace Syner - http://www.nadacesyner.cz
 • nadace Škola hrou - http://www.nsh.cz
  Organizace působící celorepublikově:
 • Adra - http://www.adra.cz
 • Nadace neziskovky - Bližší informace najdete na http://www.neziskovky.cz
 • Dobročinný fond Philip Morris - http://www.dobrocinnyfond.cz/rp/index.php?id=11_1 Fond podporuje aktivity, které vytvářejí alternativní nabídku sociálních služeb zaměřených na začleňování handicapovaných spoluobčanů do běžné společnosti a dále projekty, které vytvářejí podmínky pro život mimo státní pečovatelské ústavy.
  Podpora aktivit zaměřených na zlepšení životního, kulturního a sociálního prostředí měst a obcí.
 • nadace Civilia http://www.civilia.cz - specializuje se na podporu Domů na půl cesty
 • Nadace České Spořitelny http://www.nadacecs.cz/cz/index.php - různé směry podpory, většinou ve spolupráci se specializovanými nadacemi (ohrožené děti, senioři, vzdělání,…)
 • Nadace pro radost - http://www.nadaceproradost.org projekty NNO pro děti a mládež ( i ze sociálně znevýhodněných rodin, s handicapem, ), výchova k odpovědnému lidství, prevence kriminality.
 • nadace Via - http://www.nadacevia.cz - hlavní oblasti podpory jsou místní rozvoj a místní dárcovství a filantropie. Nepodporuje jednorázové akce bez trvalého vlivu na cílovou skupinu ani přímé poskytování sociálních a zdravotních služeb.
 • Siemens - fond pomoci - http://www.siemens.cz - charitativní projekty, pouze dary na nákup hmotného materiálu, celková rozdělovaná částka je 200 tisíc Kč každý měsíc.
 • Nadace Olgy Havlové http://www.vdv.cz – poskytuje příspěvky i fyzickým osobám v tísni
  Konkrétní programy – prázdninové pobyty dětí, domy na půl cesty, integrace lidí se ZP, rodiny v pěstounské péči, důstojný život seniorů
 • Nadace rozvoje zdraví - http://www.volny.cz/nrz/ - programová podpora v sociální oblasti je zaměřena na oblast rozvoje terénních intervenčních sociálních služeb v domácím prostředí, oblast rozvoje úlevové péče a racionálního bydlení a oblast rozvoje terapeutické péče a poradenství
 • Nadační fond manželů Livie a Václava Klausových - http://www.nadacnifondklausovych.cz
  - podporují projekty a aktivity sociálně zdravotního zaměření. Podmínky podpory jsou stanoveny velmi široce a jsou podporovány projekty rozličného zaměření.
 •  Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97 -  http://www.vize.cz/index.php - podpora oblasti zdravotnictví (zejm. rakovina tlustého střeva) a sociální sféry (jednorázové příspěvky různého charakteru)
  Nadace rozvoje občanské společnosti NROS - www.nros.cz - blokový grant - v rámci finančních mechanismů EHP a Norska bude v České republice v pětiletém období 2004 – 2009 celkem k dispozici 105,9 milionů € určených k podpoře projektů z širokého spektra prioritních oblastí jako je např. ochrana životního prostředí, zachování evropského kulturního dědictví, zdravotní péče, péče o děti a rozvoj lidských zdrojů.
 •