Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
Odbor sociálních věcí

Romský život, o.s.

Název: Romský život, o.s. 

Právní forma: občanské sdružení

Adresa: Lomená 401, Liberec 5, 460 05

Kontaktní osoba: PhDr. Mgr. Dušan Kotlár, Renata Vacelová

E-mail: dusankotlar@seznam.cz

Telefon: 605  980 987
Cílová skupina osob:  Romové všech věkových kategorií, široká veřejnost

Stručná charakteristika: 
Realizované aktivity pomáhají předcházet problémům a následkům sociálně patologických jevů, minimalizují jejich negativní dopad, včetně dalšího šíření.

-  terénní výzkum a poradenství v sociálně vyloučených lokalitách, multikulturní výchova, volnočasové aktivity, výchovně-vzdělávací aktivity, osvětová činnost

 

Realizované projekty:  Romové jako článek multikultury ČR (výstava ze života Romů spojená s přednáškou)

Terénní výzkum (monitorování sociální situace romské menšiny, příčin a důsledků)
Poradenství v oblasti sociální, řešení otázky zaměstnatelnosti, sociální, ekonomické a bytové problematiky

Knížka romských povídek ( publikace určená dětem předškolního a školního věku, dětem speciálních škol a jako multikulturní prostředek široké veřejnosti)

 Festivaly romské kultury (prezentace romských tanečních a hudebních souborů Libereckého kraje, v rámci festivalů probíhá nábor do keramických, sportovních a hudebních kroužků )                                      

 Sára – patronka Romů (ojedinělá akce na území ČR – prezentace romské historie a kultury)

CD Tancující basa (kulturní dědictví, svědectví komunikačního stylu Romů)

Výstavy fotografií ze života Romů

Výstava výtvarného umění

Scénické provedení pohádky Tancující basa (nastudováno s romskými dětmi a mládeží v rámci dramaterapie)