Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
Odbor sociálních věcí

Dotační řízení MPSV podle zákona o soc. službách


Kontaktní osoby pro případné dotazy jsou Ing. Jana Maříková, kl. 657, e-mail.: jana.marikova@kraj-lbc.cz a Ing. Diana Ahmadi, kl. 441, e-mail.: diana.ahmadi@kraj-lbc.cz .


Financování sociálních služeb dle § 101 až §104 zákona o sociálních službách

Na financování sociálních služeb registrovaných dle zákona o sociálních službách mohou být poskytnuty dotace ze státního rozpočtu.

Na dotaci ze státního rozpočtu není právní nárok. Dotace jsou poskytovány na základě § 14 zákona č. 218/2000 Sb. zákona o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Všeobecné podmínky pro poskytnutí dotace ze státního rozpočtu jsou dány Přílohou č. 1 k dodatku č. 2 k Příkazu ministra č. 13/2011. Jedná se o „Metodiku Ministerstva práce a sociálních věcí ČR pro poskytování dotací ze státního rozpočtu poskytovatelům sociálních služeb a posouzení žádosti o dotaci ze státního rozpočtu v oblasti podpory poskytování sociálních služeb“, (dále také jen „Metodika MPSV“).

O dotaci může požádat a dotaci lze poskytnout pouze poskytovateli sociální služby, který má oprávnění k poskytování sociálních služeb (registraci) a/nebo je zapsán v registru poskytovatelů sociálních služeb (§ 85 odst. 1 zákona o sociálních službách). Dotace ze státního rozpočtu je poskytována pouze na zajištění základních činností služeb stanovených zákonem o sociálních službách pro příslušný druh služby.

Podání žádosti nelze považovat za příslib poskytnutí dotace na příslušný rok (viz Metodika MPSV, část VI, odst. 10).

Z poskytnuté dotace lze hradit pouze tzv. uznatelné náklady/výdaje související s poskytováním sociálních služeb v souladu se zpracovaným střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb kraje. Tyto náklady se dělí na osobní a provozní náklady. V případě nejasností, zda se jedná o náklad uznatelný či neuznatelný, dává závazné stanovisko poskytovatel dotace, tj. odbor sociálních služeb a sociální práce MPSV ČR.