Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
Odbor sociálních věcí

Klub Velryba - Farní charita Česká Lípa

Název: Projekt Klub Velryba

Forma : humanitární organizace církve

Zřizovatel: Farní charita Česká Lípa

IČ: 70 22 61 48

Adresa: Dubická 2189, Česká Lípa, 470 01

Statutární zástupce: Eva Ortová

Telefon: 487 754 906

Fax: 487 823 922

E-mail: fch-cl@volny.cz

Cílová skupina: děti z neúplných a sociálně slabých rodin

Další informace: http://www.charita.cz ,

Stručná charakteristika:

Cílem námi pořádané klubové činnosti je nabídnout jinou alternativu trávení volného času a pocit uspokojení z dosažení úspěchu.

Klub se zaměřuje na práci s dětmi ze socio-kulturně znevýhodněného prostředí ve věku 3-10 let. Provoz klubu zajišťují dva pracovníci, sociálně výchovný pracovník a asistent.

Klub pracuje dvoufázově. Dopolední program od 8-12 hodin je určen dětem od 3-6 let věku. Služba je nabízena bezplatně, celotýdenně. V rámci výchovně vzdělávacího programu jsou děti vzdělávány v oblasti rozumové, smyslové, estetické, pracovní, tělesné a logopedické výchově.

Důležitou složkou je řečová výchova, která vede k odbourávání jazykových bariér při nástupu do školy a dále výchova mravní, vedoucí ke snížení kriminality v pozdějším věku dítěte a k vytvoření žádoucích hodnot.

Odpolední program klubu je zaměřen na věkovou skupinu 6-10 let. V této době se s dětmi pracuje na opakování školního učiva, vypracování domácích úkolů. Po té se děti věnují volnočasovým aktivitám především sportovního charakteru.