Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Odbor sociálních věcí

Legislativa a materiály v souvislosti se sociálními službami

Zde budeme upozorňovat na aktualizace základních právních norem týkajících se činnosti odboru a sociálních služeb obecně a na materiály, které vám tyto normy mohou přiblížit. Materiály zde uveřejněné mají pouze informativní charakter.


Formuláře a právní předpisy

Registr poskytovatelů sociálních služeb  se nachází na tomto odkazu: http://iregistr.mpsv.cz

Aktuální informace k zákonu o sociálních službách a další informace lze nalézt na stránkách MPSV v sekci Sociální služby

Potřebné formuláře naleznete na stránkách MPSV zde

Zákon o sociálních službách č. 108/2006 Sb. a další právní předpisy i materiály související s poskytováním sociálních služeb naleznete na našich stránkách v sekci Legislativa a metodické materiály

Informace k sociálním službám poskytovaným ve zdravotnických zařízeních naleznete na stránkách MPSV v sekci Sociálně zdravotní služby

Úmluvu o právech osob se zdravotním postižením naleznete zde

Doporučený postup Ministerstva práce a sociálních věcí ČR pro používání opatření omezující pohyb osob
Na základě podnětů ze strany poskytovatelů sociálních služeb k problematice řešení §89, zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, vypracovalo Ministerstvo práce a sociálních věcí „Doporučený postup Ministerstva práce a sociálních věcí ČR pro používání opatření omezující pohyb osob“. Materiál je zveřejněn na webových stránkách MPSV: http://www.mpsv.cz/files/clanky/5532/doporuceny_postup.pdf

MPSV vydalo publikaci Stručný průvodce zákonem o sociálních službách, která je ke stažení na stránkách MPSV , v tištěné podobě ji můžete získat u nás na odboru a nebo si ji můžete stáhnout přímo zde:
Průvodce zákonem o Sociálních službách (vydáno 2006).


Směrnice Rady Libereckého kraje č. 01/2007 ke jmenování, hodnocení a k platovým poměrům ředitelů příspěvkových organizací zřizovaných Libereckým krajem ve znění novelizace č. 2

Směrnice Rady Libereckého kraje č. 1/2007

Příloha č. 1 Směrnice Rady Libereckého kraje č. 1/2007