Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Odbor sociálních věcí

Legislativa a materiály v souvislosti se sociálními službami

Zde budeme upozorňovat na aktualizace základních právních norem týkajících se činnosti odboru a sociálních služeb obecně a na materiály, které vám tyto normy mohou přiblížit. Materiály zde uveřejněné mají pouze informativní charakter.


Formuláře a právní předpisy

Registr poskytovatelů sociálních služeb  se nachází na tomto odkazu: http://iregistr.mpsv.cz

Aktuální informace k zákonu o sociálních službách a další informace lze nalézt na stránkách MPSV v sekci Sociální služby

Potřebné formuláře naleznete na stránkách MPSV zde

Úmluvu o právech osob se zdravotním postižením naleznete zde

Doporučený postup Ministerstva práce a sociálních věcí ČR pro používání opatření omezující pohyb osob
Na základě podnětů ze strany poskytovatelů sociálních služeb k problematice řešení §89, zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, vypracovalo Ministerstvo práce a sociálních věcí „Doporučený postup Ministerstva práce a sociálních věcí ČR pro používání opatření omezující pohyb osob“. Materiál je zveřejněn na webových stránkách MPSV.