Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
Odbor sociálních věcí

Terénní programy pro lidi ohrožené drogou, Územní pracoviště Liberec

Název zařízení: Terénní programy  pro lidi ohrožené drogou

Forma: občanské sdružení

Zřizovatel: Most k naději o.s., P. Jilemnického 1929, 434 01  Most

Adresa zařízení: Rumunská 5/A, 460 01  Liberec 1

Vedoucí zařízení: Kamil Jan Svoboda

Telefon pro veřejnost: 603 37 11 22 (Liberec), 728 48 50 12 (Jablonec nad Nisou, Frýdlantsko)

e-mail: tp.liberec@mostknadeji.cz

www stránky: http://www.volny.cz/kcentrumlbc.cz (v průběhu roku 2007 www.mostknadeji.cz)

Cílová skupina: problémoví uživatelé drog, lidé experimentující a ohrožení drogou, jejich blízcí a známí.

Stručná charakteristika:

Terénní programy jsou specializovanou službou zaměřenou na aktivní vyhledávání latentní drogové populace zneužívající nealkoholové drogy a působení v jejím přirozeném prostředí.

Cílem programu je zmírňovat zdravotní a sociální rizika spojená s užíváním drog, zejména vedení klienta k osvojení si zásad vedoucích ke snížení rizik při užívání drog v rámci Harm Reduction (výměna injekčního materiálu, distribuce injekční vody, dezinfekce, filtrů); dále také ochrana veřejnosti(sběr pohozeného injekčního materiálu, informace o nabízených službách).

Práce je prováděna na otevřené drogové scéně (ulice, kluby, herny, restaurační zařízení, bary a další veřejná místa).