Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
Odbor sociálních věcí

Služba Mentor

Název zařízení nebo služby: Služba Mentor
Forma ( příspěvková organizace, o.p.s. atd ) :  občanské sdružení

Zřizovatel: Sdružení pro probaci a mediaci v justici, o.s.

IČ: 60446871

Adresa: Korunní 880/101, 130 00 Praha 3

Vedoucí (případně kontaktní osoba): Mgr. Dagmar Doubravová, předsedkyně sdružení

Telefon: 296 180 297     
Fax: 296 180 298       
E-mail: institut@spj.cz

Cílová skupina:
Příslušníci romské menšiny - klienti Probační a mediační služby ČR (PMS ČR):

-        děti a mladiství ve věku 15-18 let, kterým bylo nebo může být uloženo opatření,

-        klienti starší 18 let, kterým byl nebo může být uložen alternativní trest.

www stránky: www.mentoring.spj.cz, www.spj.cz
Stručná charakteristika :

Hlavním účelem služby Mentor je snížit rizika recidivy a sociálního vyloučení u osob, kterým byl uložen alternativní trest či opatření a které se hlásí k romské menšině. Cílem je zvýšit pravděpodobnost, že tito klienti splní podmínky alternativního trestu nebo opatření a nebude jim uložen trest odnětí svobody. Služba Mentor napomáhá k efektivnější práci s výše zmíněnými klienty, k posílení jejich právního vědomí a schopnosti uvědomit si závažnost situace, ve které se nacházejí, a k získání dovednosti tuto situaci řešit. Jedná se o terénní práci mentorů s klienty podpořenou pravidelnou skupinovou supervizí. Mentor je vyškolený laik, který působí jako prostředník mezi klientem a justicí a během výkonu alternativního trestu klientovi poskytuje praktickou pomoc a poradenství. S klienty ho spojuje sounáležitost s romskou komunitou, jazyková a kulturní blízkost. Mentor má přehled o možnostech v regionu (rekvalifikační kurzy, nabídka zaměstnání, poskytovatelé OPP).