Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
Odbor sociálních věcí

Maltézská pomoc, o.p.s.

Název zařízení nebo služby: Maltézská pomoc, o.p.s.
Forma:  obecně prospěšná společnost

Druh sociální služby: sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením
Zřizovatel: Maltézská pomoc, o.p.s.

IČ: 26708451

Adresa: Lázeňská 2, Praha 1- Malá Strana;

Vedoucí (případně kontaktní osoba):  Bc. Hana Šimková

Telefon:     736 620 807
E-mail: hana.simkova@maltezskapomoc.cz

Cílová skupina: senioři a osoby s zdravotním postižením

www stránky: www.maltezskapomoc.cz

Stručná charakteristika:

Jedná se o terénní službu, která pomáhá zprostředkovávat kontakt se společenským prostředím. Vede k rozvoji nebo udržení osobních sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob. Cílem poskytované služby je psychosociální pomoc seniorům a zdravotně postiženým osobám, které jsou vystaveny riziku sociálního vyloučení. Vyškolený a připravený dobrovolník pravidelně přichází za potřebnou osobou dané cílové skupiny, ať už do domácnosti nebo pobytového zařízení zprostředkovávat kontakt se společenským prostředím, provádí sociálně terapeutické činnosti v rámci přátelského kontaktu s uživatelem služby a pomáhá při uplatňování práv, oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí. Role dobrovolníka má v této službě povahu společníka, který podporuje uživatele sociální služby ve společenských aktivitách, do kterých by bez jeho přispění osoba nemohla vstoupit.