Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Odbor sociálních věcí

Krajská koordinační struktura

Zásady KKS 2013

Krajská koordinační struktura

KKS nemůže nést přímou odpovědnost za plánování, měla by ale být významným a neopomenutelným prvkem v procesu tvorby a projednávání plánů. Stanoviska KKS by měla být velmi důležitými podklady pro rozhodování orgánů kraje, měst i obcí.

Hlavním cílem zůstává koordinace a pružnost celého procesu plánování, zajištění dobrého přenosu informací mezi všemi úrovněmi a vytvoření prostředí pro zapojení všech dotčených aktérů. Jednotlivé skupiny KKS nejsou sice rozhodovacími orgány, ale přesto mohou výrazně přispět ke zlepšení situace v oblasti sociálních služeb na celém území Libereckého kraje.

Zásady činnosti struktury

Krajská koordinační struktura

skládá se z těchto skupin:

a) Kolegium obcí (K 21) (celokrajská působnost). K 21  je nejvyšší a největší složkou Krajské koordinační struktury a je poradním orgánem radního. Svolává se k projednávání zásadních plánovacích dokumentů vždy před jejich projednáním v orgánem Libereckého kraje. K 21 je o partnerství a o vyměňování zkušeností.

b) Územně řídící skupina (působnost ve spádovém území ORP – celkem 10 skupin). Územně řídící skupina je platformou pro vzájemnou diskusi zásadních aktérů sociálních služeb. Svolává se k projednání zásadních krajských dokumentů vždy před jejich projednáním v K 21 a následně v orgánech Libereckého kraje. Projednává výstupy a požadavky plánů jednotlivých měst a obcí, pracovních skupin, které v daném území působí a přijímá k nim stanovisko, které pak zástupci přednesou na jednání Krajské poradní skupiny.

c) Odborné pracovní skupiny (působnost ve spádovém území ORP). Počet pracovních skupin může být v každém území jiný, a to v přímé závislosti na potřebách území). Složení by mělo zahrnovat zástupce všech tří částí triády. V této úrovni se řeší specifická problematika jednotlivých cílových skupin.

Schéma struktury

 

Kolegium obcí (K21) - jednání, program, prezentace

Jednání K21 (dne 5. dubna 2013)

Dne 5. dubna 2013 se uskutečnilo jednání Kolegia obcí (K21) v prostorách Krajského úřadu Libereckého kraje.  Program na jednání K21 (__)

 

Jednání K21 (dne 21. června 2013)

Dne 21. června 2013 se uskutečnilo jednání Kolegia obcí (K21) v prostorách Krajského úřadu Libereckého kraje. Program na jednání K21 (__)

prezentace z jednání:

SPRSS LK na období 2014 - 2017 zde

Aktuální informace o dofinancování s. služeb zde

Dotační fond LK zde

Tvorba klíče financování s. služeb v LK zde

Datové centrum sociálních služeb LK zde

 

Jednání K21 (dne 26. září 2013)

Dne 26. září 2013 se uskuteční další jednání Kolegia obcí (K21) v prostorách Krajského úřadu Libereckého kraje.

Program jednání: zde

SEZNAM ČLENŮ K21 zde:

Zásady KKS 2008 - 2012

Zásady činnosti KKS

Krajská koordinační struktura

skládá se z těchto skupin:

a) Krajská poradní skupina (celokrajská působnost). Krajská poradní skupina je nejvyšší a největší složkou Krajské koordinační struktury a je poradním orgánem radního. Svolává se k projednávání zásadních plánovacích dokumentů vždy před jejich projednáním v orgánem Libereckého kraje. Krajská poradní skupina je o partnerství a o vyměňování zkušeností.

b) Územně řídící skupina (působnost ve spádovém území ORP – celkem 10 skupin). Územně řídící skupina je platformou pro vzájemnou diskusi zásadních aktérů sociálních služeb. Svolává se k projednání zásadních krajských dokumentů vždy před jejich projednáním v Krajské poradní skupině a následně v orgánech Libereckého kraje. Projednává výstupy a požadavky plánů jednotlivých měst a obcí, pracovních skupin, které v daném území působí a přijímá k nim stanovisko, které pak zástupci přednesou na jednání Krajské poradní skupiny.

c) Odborné pracovní skupiny (působnost ve spádovém území ORP). Počet pracovních skupin může být v každém území jiný, a to v přímé závislosti na potřebách území). Složení by mělo zahrnovat zástupce všech tří částí triády. V této úrovni se řeší specifická problematika jednotlivých cílových skupin.

 Schéma KKS

Krajská poradní skupina (KPS) - jednání, program, prezentace

 

Jednání Krajské poradní skupiny (dne 16. března 2012)

Dne 16. března se uskutečnilo jednání Krajské poradaní skupiny v prostorách Krajského úřadu Libereckého kraje. Program jednání zde program na jednání KPS (__)

Jednání Krajské poradní skupiny (dne 14. září 2012)

Dne 14. září 2012 se uskutečnilo jednání Krajské poradní skupiny v prostorách Krajského úřadu Libereckého kraje. Program jednání 14. 9. 2012 .

Prezentace 1 - Mgr. Vodičková, Prezentace 2 - Ing. Maříková, Prezentace 3 - Ing. Žabková, Prezentace 4 - Ing. Lauerman, Prezentace 5 - Mgr. Dobiášová

Jednání Krajské poradní skupiny (dne 21. října 2011)

Dne 21. října 2011 se uskutečnilo jednání Krajské poradní skupiny v prostorách Krajského úřadu Libereckého kraje.

Program jednání 21. října 2011