Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Odbor sociálních věcí

IP 5 - Podpora a rozvoj služeb v sociálně vyloučených lokalitách Libereckého kraje - projekt ukončen 30. 6. 2015

logo projektu

Předmětem projektu je podpora integrace osob žijících v sociálně vyloučených lokalitách Libereckého kraje formou poskytování a realizace sociálních služeb zaměřených na individuální problematiku těchto lokalit. Realizací projektu budou zajištěny registrované sociální služby dle § 78 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Jedná se o služby nízkoprahová zařízení pro děti a mládež (15-26 let), sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi a terénní programy.

Doba realizace projektu: 
1. prosince 2013 - 30. června 2015

Bližší informace o projektu naleznete taktéž na webových stránkách: ESF ČR