Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Odbor sociálních věcí

Konference

KONFERENCE K PROJEKTU „Podpora a rozvoj služeb v komunitě pro osoby se zdravotním postižením v Libereckém kraji“

Termín konání: středa 25. 10. 2017 (9 – 13 h)

Místo konání: Krajský úřad Libereckého kraje, konferenční sál, budova „C“, 3. patro

Program:

  1. Zahájení - Mgr. Pavel Svoboda, náměstek hejtmana pověřen řízením rezortu sociálních věcí
  2. Úvodní slovo – Mgr. Jolana Šebková, vedoucí odboru sociálních věcí KÚLK
  3. Seznámení s projektem „Podpora a rozvoj služeb v komunitě pro osoby se zdravotním postižením v Libereckém kraji“ - Bc. Zita Stankovská, projektový/finanční manažer projektu 
  4. Kulturní vystoupení – RACHOT Band, hudební skupina Jedličkova ústavu
  5. Seznámení s Reformou psychiatrické péče v Libereckém kraji – Mgr. Blanka Ptáčková, odbor zdravotnictví KÚLK
  6. Příklady dobré praxe – Rozvoj terénní sociální péče – PhDr. Jana Horáková, vedoucí o.p.s. FOKUS Liberec
  7. Seznámení s projektem „Podpora procesů střednědobého plánování, síťování a financování sociálních služeb v Libereckém kraji“ – Ing. Zita Vlková, projektový manažer
  8. Diskuse