Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Odbor sociálních věcí

Podpora a rozvoj sociálních služeb pro rodiny a děti v Libereckém kraji - projekt ukončen 31. 1. 2020

Prezentace metodický seminář

/wp-content/uploads/2014/08/logo_EU_OPZ.jpg

V rámci Operačního programu Zaměstnanost zahájil dne 1. října 2016 Liberecký kraj realizaci individuálního projektu s názvem " Podpora a rozvoj sociálních služeb pro rodiny a děti v Libereckém kraji“, reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0002734.

Financování projektu je zajištěno z Evropského sociálního fondu, ze státního rozpočtu České republiky a z rozpočtu Libereckého kraje v celkové výši 114.142.921,50 Kč. 

Datum zahájení fyzické realizace projektu: 1. 10. 2016

Datum ukončení fyzické realizace projektu: 31. 1. 2020

Doba trvání (v měsících): 40

Cílem projektu je optimalizace Základní sítě sociálních služeb Libereckého kraje pro služby SAS (sociálně aktivizační služeby pro rodiny s dětmi)  a NZDM (nízkoprahová zařízení pro děti a mládež). V rámci Libereckého kraje vznikne síť sociálních služeb se zaměřením na podporu rodin v nepříznivých sociálních situacích. Projekt předpokládá plošné pokrytí Libereckého kraje dvěma druhy služby, vždy s vazbou na obec s rozšířenou působností v níž je situován orgán sociálně právní ochrany dětí, který je důležitým partnerem v oblasti péče o rodinu v dané lokalitě(v projektu je kladen důraz na regionální ukotvení sociální služby). Projekt navýší kapacity obou druhů sociálních služeb v území. Poskytovatelé, vybraní v rámci projektu, budou zajišťovat minimální okamžitou kapacitu služby s minimálním garantovaným počtem odborných pracovníků. Cílem je zajištění služeb sociální prevence, podporujících stabilní fungování rodin s dětmi. K dosažení stanovených cílů má pomoci i další projekt Libereckého kraje, který je zaměřený na systémovou podporu práce s rodinou. V rámci systémového projektu se budou konat kulaté stoly se všemi aktéry, kteří nějakým způsobem s rodinou pracují, včetně poskytovatelů služeb podpořených z tohoto projektu.


METODICKÝ SEMINÁŘ PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB SAS a NZDM ze dne 20. 11. 2018

Zápis metodický seminář, Prezentace metodický seminář


METODICKÉ SETKÁNÍ S POSKYTOVATELI SOCIÁLNÍCH SLUŽEB SAS a NDZM ze dne 29. 1. 2018 (zápis zde)


ÚVODNÍ SETKÁNÍ S POSKYTOVATELI SOCIÁLNÍCH SLUŽEB SAS a NZDM ze dne 16. 8. 2017 (zápis zde)


ÚVODNÍ KONFERENCE K PROJEKTŮM „Nastavení systémové podpory rodin s dětmi v Libereckém kraji“ a „Podpora a rozvoj sociálních služeb pro rodiny a děti v Libereckém kraji“                                                                                                  

Termín konání: středa 24. 5. 2017 (10 – 13 h)

Místo konání: multimediální sál KÚ LK

Program:

  1. Úvodní slovo - Mgr. Pavel Svoboda, náměstek hejtmana pověřen řízením rezortu sociálních věcí
  2. Představení projektu "Podpora a rozvoj sociálních služeb pro rodiny a děti v Libereckém kraji“ a informace o veřejných zakázkách - Mgr. Tomáš Pavlů, Mgr. Jiří Tůma                                                                                                                                                                                                                                        Podpora a rozvoj sociálních služeb pro rodiny a děti v LK
  3. Představení aktivit projektu „Nastavení systémové podpory rodin s dětmi v Libereckém kraji“ a stavu jejich realizace - Bc. Jana Navrátilová Nastavení systémové podpory rodin s dětmi v LK
  4. Rodinná politika Libereckého kraje - Ing. Kateřina Hájková, krajská koordinátorka Rodinné politiky Libereckého kraje                                           Rodinná politika LK
  5. Diskuse

Monitorovací list


Doplňující informace k aktivitám projektu Vám poskytne:

Mgr. Kateřina Blažková, manažerka projektu - tel.: +420 485 226 244, e-mail: katerina.blazkova@kraj-lbc.cz

Bc. Nikola Malíková, finanční manažerka projektu - tel.: +420 485 226 445, e-mail: nikola.malikova@kraj-lbc.cz