Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Odbor sociálních věcí

Portál MPSV - služby prevence

esf 1

 

  

Informační portál a databáze služeb sociální prevence pro osoby ohrožené sociálním vyloučením:

                                                        https://sluzbyprevence.mpsv.cz

 

Cílem „Informačního portálu a databáze služeb sociální prevence pro osoby ohrožené sociálním vyloučením“ je umožnit
zprostředkování informací v oblasti péče o osoby ohrožené sociálním vyloučením dle § 92 písm. b) zákona č. 108/2006 Sb.,
o sociálních službách. Dle tohoto zákona se jedná o osoby:

  • ohrožené sociálním vyloučením z důvodu předchozí ústavní nebo ochranné výchovy nebo výkonu trestu
  • jejichž práva a zájmy jsou ohroženy trestnou činností jiné osoby
  • jejichž způsob života může vést ke konfliktu se společností