Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Veřejné zakázky

Veřejné zakázky

esf 1

 

Informace ke dni 8.9.2011

V souladu s postupem prací na projektu IP 1 v současnosti nejsou vyhlášena žádná výběrová řízení.

Bližší informace:                          

Václav Strouhal, manažer projektu        tel.    : 485 226 519
                                                         mobil : 725 704 057
                                                         e-mail: vaclav.strouhal@kraj-lbc.cz

__________________________________________

Čtvrtá vlna výběrových řízení na poskytovatele sociálních služeb sociální prevence v Libereckém kraji

V souladu s postupem prací na projektu IP 1 byla dne 21.5.2010 vyhlášena výběrová řízení na poskytovatele sociálních služeb v segmentech

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež ( Zadávací dokumentace NZ, Kalkulace nákladů NZ, Smlouva o poskytování sociální služby NZ )

Celkový objem vypsaných služeb činí 3 mil. Kč.

Lhůta pro  podání nabídek:   do 4.4.2010  09:00 hod.
Otevírání obálek:                      4.4.2010  11:00 hod.
Jednání hodnotící komise:         7.4.2011  13:00 hod.
Rozhodnutí o výběru:                RK 19.4.2011
Podpis smlouvy:                       5/2011
Zahájení financování služby:      1.6.2011

Zadávací dokumentaci lze vyzvednou osobně na adrese: Krajský úřad Libereckého kraje, U Jezu 642a, 461 80 Liberec 2, kanc. č.: 273

Kontaktní osoba: Václav Strouhal, DiS., tel.: 485 226/519 (518, 246), mobil: 725 704 057 

Třetí vlna výběrových řízení na poskytovatele sociálních služeb sociální prevence v Libereckém kraji

V souladu s postupem prací na projektu IP 1 byla dne 21.5.2010 vyhlášena výběrová řízení na poskytovatele sociálních služeb v segmentech

1.       Terénní programy (Zadávací dokumentaceKalkulace nákladůSmlouva o poskytování sociálních služeb )

2.       Sociálně aktivizační služby (Zadávací dokumentace SAS, Kalkulace nákladů SAS, Smlouva o poskytování sociálních služeb SAS )

3.       Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež (Zadávací dokumentace NZ, Kalkulace nákladů NZ, Smlouva o poskytování sociální služby NZ )

4.       Intervenční centra (Zadávací dokumentace IC, Kalkulace nákladů IC, Smlouva o poskytování sociální služby IC )

Celkový objem vypsaných služeb činí 31 mil. Kč. Zadávací dokumentace, vzor návrhů smluv a kalkulace nákladů jsou v přílohách.

Lhůta pro  podání nabídek:   do 9.7.2010 09:00 hod.
Otevírání obálek:                      9.7.2010 10:00 hod.
Jednání hodnotící komise:       7/2010
Rozhodnutí o výběru:               RK 10.8.2010
Podpis smlouvy:                       8/2010
Zahájení financování služby:    1.9.2010
 
Zadávací dokumentaci lze vyzvednou osobně na adrese: Krajský úřad Libereckého kraje, U Jezu 642a, 461 80 Liberec 2, kanc. č.: 273

Kontaktní osoba: Ing. Iva Dromníková, tel.: 485 226/519 (518, 246)

Druhá vlna výběrových řízení na poskytovatele služeb sociální prevence 

2. vlna výběrových řízení byla vyhlášena 30. 11. 2009 usnesením Rady kraje po té, co byly podmínky předjednány v Krajské poradní skupině 20. 11. 2009.
Lhůta pro podání nabídek byla stanovena na 18. 1. 2010.
Hodnotící komise na svých jednáních 25 a 26.1. 2010 posoudila došlé nabídky a doporučila Radě kraje ke schválení celkem 12 vítězných nabídek v celkové výši 48,5 mil. Kč.
Rada kraje na svém zasedání 16. 2. 2010 rozhodla o podpoře dalších, celkem 12 nabídek vyšlých z výběrových řízení v celkové výši  48,5 mil. Kč.

Po uplynutí zákonných lhůt a podepsání smluv s poskytovateli sociálních služeb jsou služby financovány od 1. 4. 2010.

Výsledky první vlny výběrových řízení

 Více než polovinu z celkové částky 225 miliónů korun rozdělil mezi dvacet poskytovatelů sociálních služeb Liberecký kraj ze svého projektu Služby sociální prevence. „Zbytek, osmdesát miliónů korun, přidělíme po vyhodnocení druhé vlny výběrových řízení na ty služby, na něž se nám zatím najít vhodného poskytovatele nepodařilo“, informoval Pavel Petráček, krajský radní pro resort sociálních věcí a menšin.

V první vlně bylo vypsáno na území Libereckého kraje 38 výběrových řízení, z nichž komise vybrala 20 poskytovatelů těchto služeb. Jejich dodavatelé jsou profesionální zařízení zabývající se sociálními službami, občanská sdružení a charity.  

Další informace tel.:                          

Pavel Petráček, člen rady kraje pro resort sociálních věcí a menšin, tel.: 485 226 355,    pavel.petracek@kraj-lbc.cz

JUDr. Ludmila Šlechtová, vedoucí odboru SVBPM, tel.: 485 226 540, ludmila.slechtova@kraj-lbc.cz

Ing. Iva Dromníková, finanční manažer, tel.: 485 226 246, iva.dromnikova@kraj-lbc.cz