Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Odbor sociálních věcí

Základní informace

esf 1

 

 

Cílem projektu IP 1 Služby sociální prevence v Libereckém kraji je pomoc skupinám obyvatel Libereckého kraje, kteří jsou ze zdravotních, sociálních, etnických či jiných důvodů znevýhodněni zapojit se do života společnosti. Klíčovým prvkem projektu je prevence předcházející situacím, které mohou ve společnosti vzniknout. Podle pravidel Evropského sociálního fondu (ESF) jsou činnosti projektu přísně zaměřeny výhradně na služby lidem, nikoliv na investice do staveb a vybavení.

Projekt IP 1 (pdf)

Kontaktní osoba: Václav Strouhal, DiS.,  tel.: 485 226 519, e-mail: vaclav.strouhal@kraj-lbc.cz