Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Odbor sociálních věcí

Dokumenty

Krajské dokumenty

Strategickým rozvojovým dokumentem v sociální oblasti je Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Libereckého kraje na období 2018 - 2020, který zahrnuje i oblast protidrogové politiky.
 
 

Výroční zpráva o realizaci protidrogové politiky LK za rok 2011 
Výroční zpráva o realizaci protisrogové politiky LK za rok 2010

Národní dokumenty
Na webových stránkách Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky ČR jsou umístěny základní dokumenty s celostátní platností. K jednotlivým dokumentům přejdete pomocí menu vpravo.

Národní strategie prevence a snižování škod spojených se závislostním chováním 2019-2027
Národní strategie protidrogové politiky na období 2012 až 2018 
Akční plán protidrogové politiky na obdbí 2013 až 2015

Výroční zprávy
Odborné publikace