Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
Odbor sociálních věcí

Dům Jonáš – dům pro matky s dětmi v tísni

Název zařízení : Dům Jonáš – dům pro matky s dětmi v tísni

Forma. Církevní právnická osoba

Druh sociální služby: pobytový

Zřizovatel: Farní charita Česká Lípa

IČ: 70 22 61 48

Adresa: Dubická 2189, Česká Lípa, 47001

Statutární orgán: Eva Ortová

Vedoucí zařízení: Ing. Blanka Krajníková

Telefon: 487 829 872, 776 116 416, nepřetržitě 487 829 873, 774 116 499

Fax: 487 829 878

E-mail: dumjonas@fchcl.cz

Provozní doba: nonstop
Cílová skupina: ženy a matky s dětmi v tísni

Kapacita: 40 lůžek
www stránky: http://www.fchcl.cz
Charakteristika projektu:

 Posláním Domu Jonáš je pomoc ženám a matkám  s nezaopatřenými dětmi v tísni, občanům ČR a cizincům s trvalým pobytem na území ČR, kteří komunikují česky. Poskytujeme placené azylové ubytování, přechodně na maximální dobu 1 roku. Neposkytujeme stravu, ale uživatelky služby (dále jen klientka), mají možnost stravu samostatně připravovat. Ubytovaným je zdarma poskytováno základní sociálně právní poradenství (informace k vyřizování sociálních dávek, pomoc při sepsání návrhů k soudu, poskytujeme informace a zprostředkováváme kontakty na ostatní služby dle potřeb klientky).Klientky jsou individuálně podporovány v oblastech: vedení domácnosti, výchovy a péče o děti,  uplatnitelnosti na trhu práce, mezilidských vztahů, sebeprezentace, orientace v získávání a zpracování informací potřebných pro život.
Všechny naše služby jsou poskytovány v duchu zásad křesťanské pomoci.

Služba je registrována v registru sociálních služeb.