Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
Odbor sociálních věcí

Advaita - centrum ambulantních služeb

Advaita

Název zařízení: ADVAITA o. s., Centrum ambulantních služeb
Forma:  občanské sdružení

Zřizovatel: ADVAITA, o.s. 
IČO: 65635591

Adresa: Rumunská 14/6, 460 01  Liberec
Vedoucí: Drahuše Tkáčová, DiS.
Telefon: 482 750 607, 603 829 730     
Fax: 482 750 607     
E-mail: cas@advaitaliberec.cz

www stránky: http://www.advaitaliberec.cz
Cílová skupina: Muži a ženy od 15 let s diagnózou závislosti na návykových látkách (včetně alkoholu), problémoví uživatelé návykových látek, patologičtí hráči, po léčbě i bez léčby. 

Stručná charakteristika: 


Poskytované služby:

Program ambulantního poradenství

Program ambulantního poradenství se zaměřuje na podporu osob, které s drogami experimentují, osob závislých na návykových látkách, hazardních hráčů a na péči o lidi blízké uvedeným osobám.

Hlavním posláním programu je podpora lidí, kteří jsou motivováni ke změně svých návyků, ačkoli nejsou schopni úplné abstinence od dané návykové látky.

Služby jsou poskytovány osobám ve věku od patnácti let, zejména občanům Liberecka a Libereckého kraje. Uživatelem služby může být každý člověk bez ohledu na pohlaví, rasu, politické přesvědčení, náboženství, právní či společenské postavení a socioekonomické možnosti.

Služby jsou poskytovány tak, aby na klienty působily aktivně, vedly je k převzetí zodpovědnosti za sebe a své jednání, podporovaly je v nápravě jejich rodinných a dalších sociálních vazeb a napomáhaly v jejich pracovním či studijním uplatnění.

Ke klientům přistupujeme individuálně, v jejich zájmu a v souladu s jejich potřebami.

Služby jsou poskytovány zdarma.

 

Doléčovací program

Doléčovací program se zaměřuje na podporu lidí, kteří prošli léčbou závislosti a jsou rozhodnuti abstinovat od návykových látek či hazardního hraní. Služby jsou poskytovány osobám ve věku od patnácti let, které aktuálně žijí na Liberecku a v Libereckém kraji. Uživatelem služby může být každý člověk bez ohledu na pohlaví, rasu, politické přesvědčení, náboženství, právní či společenské postavení a socioekonomické možnosti.

Hlavním posláním programu je udržení pozitivních postojů a hodnot, které si klienti osvojili v průběhu předchozí léčby, případně získali v samotném doléčovacím programu.

Program se zaměřuje na předcházení návratu k návykovému chování, umožňuje klientům aktivně se podílet na řešení jejich sociální situace, především v oblasti zaměstnání, bydlení, rodinných a partnerských vztahů, motivuje je k dalšímu osobnímu rozvoji a pomáhá jim při jejich zpětném začleňování do společnosti.

Ke klientům přistupujeme individuálně, v jejich zájmu a v souladu s jejich potřebami.

Služby jsou poskytovány zdarma.