Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
Odbor sociálních věcí

Tyfloservis Liberec

Tyfloservis logo 

Název: TYFLOSERVIS - Krajské ambulantní středisko Liberec 

Forma: obecně prospěšná společnost

Zřizovatel:  Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých

IČO: 26 20 04 81

Adresa: Palachova 504/7, Liberec 4, 460 01

Vedoucí: Bc. Jitka Fajmonová

Telefon: 485 109 990

E-mail: liberec@tyfloservis.cz 

www stránky:  /span>

Cílová skupina:  Osoby se zrakovým postižením starší 15 let

 

Stručná charakteristika společnosti:

 Projekt Tyfloservis, terénní a ambulantní sociální rehabilitace nevidomých a slabozrakých, je realizován od roku 1991. Služby jsou poskytovány našim klientům zdarma.

Služby Tyfloservisu jsou určeny všem lidem ve věku patnácti a více let, kteří mají výrazné potíže se zrakem nebo jsou zcela nevidomí. K dispozici jsou informace, pomůcky a systematický nácvik dovedností, které pomohou zvýšit samostatnost v každodenních činnostech. 

Poslání 

Posláním obecně prospěšné společnosti Tyfloservis je podpora integrace nevidomých a slabozrakých lidí do společnosti prostřednictvím intervencí zaměřených na samotné nevidomé a slabozraké, osoby jim blízké a širokou laickou i odbornou veřejnost.

Cíle   

·             vybavit zrakově postiženého člověka staršího patnácti let takovými dovednostmi a informacemi, aby byl schopen v maximální možné míře samostatně naplňovat své životní potřeby, získal přiměřené sebevědomí, zaměřil se na možnosti svého dalšího rozvoje, ale dokázal též rozpoznat své meze a požádat o pomoc.

·             vybavit okolní společnost dovednostmi a informacemi, aby byla schopna odstraňovat a nevytvářet nové architektonické ani mezilidské bariéry, které by nadbytečně ztěžovaly situaci nevidomých a slabozrakých, aby byla schopna rozpoznat jejich možnosti a limity a v případě potřeby jim poskytnout konkrétní pomoc.

·             u svých klientů podporovat převzetí odpovědnosti za vlastní život, samostatnost a aktivitu, využívání všech potenciálů, kterými je člověk vybaven, a celospolečensky podporovat zájem o druhé, toleranci a pomoc.

 Námi poskytované služby:

  • seznámení se sortimentem speciálních optických, rehabilitačních, kompenzačních i jiných pomůcek a s možnostmi jejich získání
  • proškolení v obsluze vybraných pomůcek
  • prostorová orientace a samostatný pohyb (nácvik chůze s bílou holí, bez pomůcek, s průvodcem, výběr vhodných tras)
  • sebeobsluha (nácvik vaření, péče o oděvy, osobní hygienu, péče o děti a domácnost atd.)
  • čtení a psaní Braillova bodového písma (včetně psaní na tabulce)
  • nácvik vlastnoručního podpisu
  • nácvik psaní na kancelářském psacím stroji a klávesnici počítače
  • tyflografika (nácvik samostatného zhotovování reliéfních vyobrazení a rozvoj schopností tato vyobrazení vnímat)
  • rehabilitace zraku (užívání zraku v maximální možné míře)
  • nácvik sociálních dovedností (chování v různých společenských situacích a způsob kontaktu s lidmi v dopravě, v obchodech apod.)

     Tyfloservis obr.č.1     Tyfloservis obr.č.2     Tyfloservis obr.č.3