Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Odbor sociálních věcí

Soukromá poradenská praxe, Mgr. Igor Pavelčák

Jméno: Mgr. Igor Pavelčák

Forma: soukromá poradenská a lektorská praxe

Kontaktní adresa: Gagarinova 877, Liberec 6, 460 07

Telefon: 728 022 618

E-mail: ipcak@volny.cz

Cílová skupina: rodiny, děti a mládež se zájmem o poradenství, učitelé a pedagogičtí pracovníci, vedení škol, žáci a jejich rodiče

Stručná charakteristika činnosti:

Soukromá poradenská praxe v oblastech drogy, alkoholismus, gamblerství, duševní hygiena, rodinná a osobnostní problematika, „zlobící“ děti, psychosomatické obtíže, partnerské a generační konflikty

Poradenství: Individuální a rodinné konzultace ve výše uvedených oblastech

                  Školní problematika – prevence a řešení sociálně patologických jevů ve školním prostředí s učiteli, žáky nebo rodiči

Lektorská činnost: výcviky: peer programy, kurzy FOCUSING, rodinné konstelace

                           Semináře pro učitele: Jeden den o drogové problematice, Kurz základních vědomostí a dovedností v drogové problematice, Vybrané techniky primární a sekundární prevence, Kurz o drogové problematice pro ředitele škol, Co dělat, když se na škole objeví drogový problém – 1,2,3, Agresivita, sexualita a komunikace ve školním prostředí, další semináře „na míru“ podle požadavků

Platby: poradenství 350,- Kč / 1 hodina konzultace, lektorné: smluvní cena

Při konzultacích je vyhrazena důvěrnost sdělení a anonymita