Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
Odbor sociálních věcí

Drogy a obec, r. 2009

KÚ LK pořádal již 3. ročník pracovního semináře, tentokrát s názvem „Drogy a obec“

 Ve dnech 25. – 26. listopadu 2009 pořádal Krajský úřad Libereckého kraje pod záštitou radního pro resort sociálních věcí a menšiny Pavla Petráčka pracovní seminář pro místní protidrogové koordinátory, nestátní neziskové organizace, členy Protidrogové komise Rady Libereckého kraje, a další subjekty působící v protidrogové oblasti.

Tento v pořadí již 3. ročník s názvem „Drogy a obec“ byl zaměřený na realizaci protidrogové politiky na komunální úrovni.

Dopolední program prvního dne byl věnován diskusi na téma protidrogová politika jako nedílná součást komunální politiky a úloha místního protidrogového koordinátora. Mezi diskutujícími byli místí protidrogoví koordinátoři obcí s rozšířenou působností, zástupci neziskových organizací poskytující protidrogové služby v Libereckém kraji, členové Protidrogové komise Rady Libereckého kraje, zástupci KULK, Národního monitorovacího střediska pro drogy a drogové závislosti. Bohužel se z důvodu vysokého pracovního vytížení z účasti omluvili zástupci ze sekretariátu Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky.

Na vyhodnocení strategického dokumentu Akční plán protidrogové politiky Libereckého kraje na období 2008 – 2009 byla zaměřena odpolední část programu. Výsledky vyhodnocení budou po souhrnném zpracování krajskou protidrogovou koordinátorkou a po schválení Radou LK zveřejněny na webových stránkách Libereckého kraje.

 Druhý den nabídl účastníkům různorodou paletu prezentací a příspěvků. Hovořilo se o aktuální situaci na drogové scéně v ČR a v Libereckém kraji z pohledu Policie ČR a Národního monitorovacího střediska, o nové právní úpravě Trestního zákona. Přítomné velice zaujal příspěvek o činnosti Centra léčby závislosti na tabáku při Krajské nemocnici v Liberci a také informace o nové službě občanského sdružení Semiramis, která je zaměřena na drogově závislé ve věznicích v Libereckém kraji.

Z pozitivních reakcí účastníků akce lze usuzovat, že cíl prohlubování vzájemné spolupráce a vzdělávání osob činných v protidrogové oblasti, který si seminář kladl, byl naplněn.

 

Program semináře        Prezentace