Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
Odbor sociálních věcí

Drogy a vězeňství, r. 2012

5. ročník AT semináře na téma Drogy a vězenství

Kdy:               29. – 30. listopadu 2012

Místo:             Malá Skála, hotel Kavka

Akce byla určena místním protidrogovým koordinátorům, pracovníkům nestátních neziskových organizací, členům Protidrogové komise Rady Libereckého kraje, kurátorům pro děti a dospělé, zástupcům represivních a justičních složek a  pracovníkům ze sociálních, zdravotních, školských zařízení, kteří se s touto problematikou setkávají v rámci výkonu své profese. Akce se zúčastnilo 38 osob.

Jak napovídá název semináře Drogy a vězeňství, tento ročník byl věnován problematice užívání drog ve vězení a možnostem práce s uživateli drog ve vězení a po jejich opuštění.

Do programu byly zařazeny informace o studii mezi vězni ve výkonu trestu odnětí svobody z roku 2010 provedené Národním monitorovacím střediskem pro drogy a drogové závislosti – příspěvek Mgr. Grohmannové. Nad možnosti a mezemi sociální práce s vězněnými s drogovou kariérou se účastníci měli možnost zamyslet společně s doktorkou Slukovou. Činnost specializovaného oddělení pro drogově závislé ve věznici v Rýnovicích představil Mgr. Jiruš. O probační práci s uživateli návykových látek hovořila Mgr. Dejnožková a o činnosti protidrogových služeb zástupci občanských sdružení Advaita a Laxus, která působí v našem kraji. 

Účastníci akce shlédli dokumentární film Stále na cestě, který o své péči o drogově závislé ve věznici a následně po výstupu z věznice natočilo Sdružení Podané ruce.  

V rámci semináře proběhlo hodnocení plnění cílů Akčního plánu protidrogové politiky Libereckého kraje na období 2010 – 2012.

Dne: 8. ledna 2013

Zpracovala: Ing. Jitka Sochová, krajská protidrogová koordinátorka

Program semináře             Prezentace