Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Odbor sociálních věcí

Nové závislosti, r. 2017

IX. ročník AT semináře na téma „NOVÉ ZÁVISLOSTI“

Kdy:               2. – 3. listopadu 2017

Místo:             Tvrz KRASSA, Chrastná

 

Ve dnech 2. – 3. listopadu 2017 pořádal Krajský úřad Libereckého kraje, odbor sociálních věcí, IX. ročník semináře, tentokrát s názvem „NOVÉ ZÁVISLOSTI“. Téma semináře reagovalo na zjištěnou potřebu získat více informací k tomuto tématu. Pracovní seminář byl určen:

  • pracovníkům obcí (místním protidrogovým koordinátorům obcí s rozšířenou působností, kurátorům pro mládež),
  • členům Protidrogové komise Rady Libereckého kraje,
  • zástupcům nestátních neziskových organizací poskytující protidrogové služby v Libereckém kraji,
  • zástupcům represivních a justičních složek, 
  • pracovníkům ze sociálních, zdravotních, školských zařízení, kteří se s touto problematikou setkávají v rámci výkonu své profese.

Akce se zúčastnilo 58 osob.

 

Po prezenci účastníků a zahájení představila svůj příspěvek paní PhDr. Alena Plšková ze Vzdělávacího institutu ochrany dětí o. p. s. Praha. Zaměřila se na druhy a příklady závislostí dětí a mladistvých na nových závislostech.  

V odpoledním bloku měl paní PhDr. Plškovou svým programem prakticky doplnit pan Mgr. Jakub Kabíček, který však krátce před seminářem ochořel. V rámci změněného programu vystoupil pan kpt. Bc. Pavel Folprecht z Krajského ředitelství policie Libereckého kraje. Ve své prezentaci vysvětlil pozici policie a TOXI týmu v Libereckém kraji a informoval o aktuálních legislativních změnách a dalších novinkách.

V podvečerním bloku se účastníkům představil Mgr. Jan Molnár, vedoucí primární prevence organizace Maják o. p. s., který přednesl aktuální informace z pohledu nelátkových závislostí mezi dětmi a mládeží. Co frčí, co je IN, co je COOL.

Druhý den dopoledne představil svůj příspěvek pan Mgr. Jaroslav Vacek, který působí na Klinice adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze a zabývá se problematikou nelátkových závislostí.

 

Z pozitivních reakcí účastníků akce lze usuzovat, že cíl prohlubování vzájemné spolupráce a vzdělávání osob činných v protidrogové oblasti, který si seminář kladl, byl naplněn.

Cílem semináře bylo zvýšení informovanosti o nově vzniklých závislostech, o způsobech práce s klienty s takovou diagnózou, o možnostech péče. V neposlední řadě bylo ambicí tohoto setkání také hledání nových průsečíků spolupráce a možností propojení služeb v péči o klienta.


Seznam MPK k 5. 2. 2018
Pozvánka
Hodnocení

AT1

Zpracovala: Mgr. Jana Hauzerová, krajská protidrogová koordinátorka