Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
Odbor sociálních věcí

Závislost na tabáku, r. 2018

X. ročník AT semináře na téma „ZÁVISLOST NA TABÁKU“

Kdy:               1. – 2. listopadu 2018

Místo:             Tvrz KRASSA, Chrastná

 

Ve dnech 1. – 2. listopadu 2018 pořádal Krajský úřad Libereckého kraje, odbor sociálních věcí, X. ročník semináře, tentokrát s názvem „ZÁVISLOST NA TABÁKU“. Téma semináře reagovalo na nové skutečnosti v souvislosti s tématem závislost na tabáku – tj. nové formy užívání tabáku a tzv. protikuřácký zákon, který vstoupil v platnost dne 31. 5. 2017 (Světový den bez tabáku).

Pracovní seminář byl určen:

 • pracovníkům obcí (místním protidrogovým koordinátorům obcí s rozšířenou působností, kurátorům pro mládež, kurátorům pro dospělé, romským poradcům),
 • členům Protidrogové komise Rady Libereckého kraje,
 • zástupcům nestátních neziskových organizací poskytující protidrogové služby v Libereckém kraji,
 • zástupcům represivních a justičních složek, 
 • pracovníkům ze sociálních, zdravotních, školských zařízení, kteří se s touto problematikou setkávají v rámci výkonu své profese.

  Akce se zúčastnilo 51 osob.

  Po prezenci účastníků a zahájení představila svůj příspěvek paní Prof. MUDr. Eva Králíková, CSc. z 1. LF UK a VFN. Kromě základních informací o závislosti na tabáku, diagnostice, epidemiologii, formách užívání tabáku, léčby se zaměřila na specifické formy užívání tabáku a specifické cílové skupiny kuřáků (těhotné, děti a mladiství).

  V odpoledním bloku navázala na paní Prof. MUDr. Evu Králíkovou, CSc. svým příspěvkem paní Mgr. Lenka Kostelecká z Odboru zdravotních služeb – MZ. Ta ve své prezentaci představila zákon 65/2017 Sb. o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, tzv. protikuřácký zákon. Kromě obsahu zákonu zmínila i velmi diskutovaná témata, jako jsou kouření v restauracích, předzahrádkách, nemocnicích, možnosti užití elektronických cigaret, IQOSů a vodních dýmek ve vnitřních prostorech různých zařízení.

  Dále dle programu vystoupila paní MUDr. Milada Šípková z Pneumologické ambulance Pulmo s.r.o. Paní MUDr. Šípková se zabývá tématem léčby závislých na tabáku. Představila Centrum pro závislé na tabáku Liberec, které v Krajské nemocnici Liberec fungovalo od roku 2006 do konce roku 2017. Tématem léčby se zabývala i dále a posluchači si mohli prohlédnout řadu pomůcek a změřit pomocí speciálního přístroje smokelyzeru obsah oxidu uhelnatého ve výdechu.

  Poslední příspěvek prvního dne semináře představil pan Mgr. Lukáš Kohoutek z Národní linky pro odvykání kouření. V první části přestavil činnost linky, v druhé se pak zaměřil na prevenci užívání tabáku a způsoby preventivního programu pro mládež.

  Druhý den dopoledne vystoupil pan Mgr. Jan Molnár, vedoucí primární prevence organizace Maják o. p. s. a představil Kampaň proti kouření v Libereckém kraji, kterou každoročně za podpory Libereckého kraje realizuje Maják o. p. s. již od roku 2011.

  Poslední příspěvek prezentoval pan Mgr. Adam Kulhánek, který působí na Klinice adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze. Zaměřil se zejména na nové formy užívání tabáku – elektronické cigarety a zahřívaný tabák. Prezentoval druhy, rozšíření užívání, marketing výrobků, legislativu a zdravotní rizika těchto nových forem užívání tabáku.

  Z pozitivních reakcí účastníků akce lze usuzovat, že cíl prohlubování vzájemné spolupráce a vzdělávání osob činných v protidrogové oblasti, který si seminář kladl, byl naplněn.

  Cílem semináře bylo zvýšení informovanosti o nové legislativě, o nových formách užívání tabáku a o způsobech a možnostech prevence a léčby závislosti na tabáku. V neposlední řadě bylo ambicí tohoto setkání také hledání nových průsečíků spolupráce a možností propojení služeb v péči o klienta.

  Seznam MPK k 14. 11. 2018

  Program

  Evaluace

  Zpracovala: Mgr. Jana Pavlů, krajská protidrogová koordinátorka

Mgr. Jana Pavlů (Hauzerová)       
krajský protidrogový koordinátor

tel.: +420 485 226 338

mobil: +420 739  541 522
e-mail: jana.pavlu@kraj-lbc.cz