Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Odbor sociálních věcí

Financování protidrogových služeb

Protidrogové služby jsou financovány v rámci dotačních programů v režimu vícezdrojového financování.

Dotačními subjekty jsou: 

Úhrady klientů jako další finanční zdroj je uplatňován u rezidenčních služeb (terapeutická komunita). Dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách  jsou ostatní dotčené služby poskytovány bezplatně.

Liberecký kraj každoročně podporuje protidrogové služby na základě uzavřené smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu kraje schválené samosprávnými orgány kraje.

Aktuální informace: internetový portál pro žadatele o dotaci z rozpočtu Libereckého kraje - ZDE.

Ve druhé polovině roku 2009 byl Krajskou poradní skupinou složenou ze zástupců samospráv obcí vypracován klíč k financování protidrogových služeb. Klíč vychází z typu obce a počtu jejích obyvatel, kdy je stanoven příspěvek na jednoho obyvatele. Získaná částka se dělí mezi jednotlivé protidrogové služby / poskytovatele.

Liberecký kraj doporučuje obcím participovat na financování protidrogových služeb, které jsou poskytovány bez rozdílu všem občanům Libereckého kraje - viz. dopis radního pro resort sociálních věcí Mgr. Petra Tulpy ze dne 26. 6. 2013 (odeslán představitelům všech 216 obcí).

Jakým způsobem mohou obce spolufinancovat?

  1. objednávka služeb - formulář zde, 
  2. smlouva - formuláře zde,

a to buď jednotlivé obce samostatně, nebo prostřednictvím mikroregionů = administartivně výhodné (i v tomto případě lze fakturovat obcím jednotlivě). 

 


Veškeré poskytnuté dotace jsou vykazovány a monitorovány sekretariátem RVKPP, MPSV a KÚ LK. Možnost kontroly využití poskytnutých prostředků mají i jednotlivé obce.