Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
Odbor sociálních věcí

Kampaň Společně proti kouření

Kampaň Společně proti kouření 2019

Organizace MAJÁK o.p.s. již každoročně pořádá kampaň s názvem Společně proti kouření, ve spolupráci s Krajským úřadem Libereckého kraje. Letošním tématem kampaně je motto: „Víš, co vdechuješ?“

Kampaň měla letos 2 hlavní části, které byly realizovány v období od dubna do června 2019.

První z nich byla fotosoutěž pro žáky základních škol. Úkolem žáků bylo vyfotit fotografii s preventivním tématem „Víš, co vdechuješ?“ Pravidlem fotosoutěže bylo mj. to, že zapojení žáci nesmí na fotografii přímo kouřit cigarety. Do soutěže bylo přihlášeno celkem 13 fotografií. Vítězové byli odměněni cenou poroty organizace MAJÁK o.p.s., dále cenou ředitele a poté také cenou veřejnosti – hlasování o nejlepší fotografii probíhalo na sociálních sítích Facebook a Instagram.

Dále byla pro žáky připravena videosoutěž, v obdobné formě jako fotosoutěž. Video natáčely celé třídy základních škol, opět se zadáním preventivního charakteru. Do soutěže se nakonec se svým videem přihlásily 4 třídy z libereckých škol.

Slavnostní vyhlášení obou soutěží proběhlo dne 21. června 2019 v Cinema City, kde vítězové obdrželi ceny za svou fotografii nebo video, jejich díla byla také všem účastníkům vyhlášení puštěna přímo v sále kina. Jako bonus pak také společně shlédli vybraný film z distribuce kina. Na úvod akce promluvili MUDr. Vladimír Valenta, Ph.D., ředitel Krajské hygienické stanice Libereckého kraje a Mgr. Jana Pavlů, krajská protidrogová koordinátorka, kteří převzali nad celou kampaní záštitu. Vyhlášení se zúčastnilo 75 osob. Tyto aktivity i závěrečné vyhlášení proběhly za spolupráce s organizacemi Cinema City, IQlandia, Alza.cz, kterým tímto děkujeme za vstřícnost a podporu kampaně.

Vítězné fotografie:

   kampaň192    kampaň193    kampaň194    Kampaň19

 

Kampaň Společně proti kouření 2018

Organizace MAJÁK o.p.s. i v roce 2018 realizovala kampaň s názvem Společně proti kouření, a to ve spolupráci s Krajským úřadem Libereckého kraje. Tentokrát probíhala kampaň v měsících září a říjen, kdy byly souběžně realizovány tři dílčí aktivity.

V prvé řadě probíhala třítýdenní městská hra s názvem FONE. Ta byla určena pro žáky 2. stupně základních škol a studenty středních škol. Jednalo se o kooperační hru, do které se žáci mohli zapojit v několikačlenných týmech. Hra se zaměřovala na problematiku tabákových korporací a jednotlivé týmy v rámci ní luštily různé rébusy, hledaly indicie po Liberci a blízkém okolí, musely komunikovat se spolupracujícími osobami či organizacemi (např. Krajská hygienická stanice Liberec, Krajská vědecká knihovna Liberec ad.) a mnoho dalšího. Hra měla za cíl zdůraznit to, že v odvykání kouření člověk sám těžko uspěje – potřebuje k tomu druhé. Zároveň také upozorňovala na škodlivost cigaretového kouře, a to jak pro aktivní, tak pasivní kuřáky. Do hry se přihlásilo přes 20 týmů, aktivně jich hrálo 14. V den ukončení hry proběhla závěrečná akce, na kterou byly všechny týmy přizvány. S organizátory hry si mohly projít jednotlivé části celé hry, diskutovat o problematice závislosti i pasivního kouření a nakonec byl také vylosován a oceněn vítězný tým. Jakožto pilotní ročník městské hry tohoto typu jsme vděčni za týmy, které se do hry zapojily, a za zkušenosti, které jsme při realizaci mohli nasbírat i pro případné budoucí ročníky hry.

Jako další součást kampaně proběhl fotbalový turnaj o pohár MAJÁKu, který se odehrál v sobotu 13. 10. 2018. Akce proběhla na hřišti FC Slovan Liberec za laskavé spolupráce této organizace. Turnaje se účastnilo 7 týmů, jejichž členové dorazili z Liberce, Hrádku nad Nisou a Nového Města pod Smrkem. Zapojily se týmy z NZDM Zapes, Voraz a Depo, dále Liberecký V-klub a žáci ze ZŠ U Soudu, křesťanské ZŠ a MŠ Jana Ámose Komenského a ZŠ Ještědské.

Na úvod turnaje přišel účastníky pozdravit brankář A-týmu Slovanu Liberec, Filip Nguyen, který také věnoval nové brankářské rukavice pro „nejlepšího brankáře turnaje“ – jeho vstup byl milým překvapením pro všechny zúčastněné.

Za celý den bylo odehráno celkem 21 zápasů a vítězem se nakonec stal tým s názvem „1337“ – jednalo se o tým složený převážně z žáků Základní školy Ještědská.

Poslední složkou kampaně byl krátký soubor otázek cílený na širší veřejnost. Otázky se týkaly kouření u dětí a byly směřovány především na rodiče. Jejich cílem bylo upozornit rodiče na nebezpečí závislosti na tabákových výrobcích u jejich dětí. Otázky také cílily na to, zda rodiče vědí, jak řešit případné kouření jejich dětí. Pro zájemce pak byly připraveny názory odborníků na tytéž otázky – své odpovědi ochotně poskytly MUDr. Jana Pilnáčková, ředitelka sekce ochrany a podpory zdraví, KHS Liberec, MUDr. Milada Šípková z EUC Kliniky Liberec a MUDr. Marie Nejedlá, vedoucí Centra podpory veřejného zdraví, SZÚ. V průběhu kampaně bylo rozdáno přes 2 300 dotazníků – některé byly rozdávány v rámci třídních schůzek na základních školách v Liberci, většina pak přímo v mateřských a rodinných center v Libereckém kraji.

 

Kampaň Společně proti kouření 2017

kampaň2017

MAJÁK o.p.s. navázal na víceletou tradici a i letos organizovali v průběhu května a června 2017 kampaň „Společně proti kouření“, v rámci které jsme realizovali tematicky zaměřené preventivní programy, organizovali výtvarnou soutěž, turnaj ve fotbale a dále proběhlo dotazníkové šetření.

Jednohodinový preventivní program s názvem „Máš na výběr!?“ proběhl pro 21 tříd na 2. stupni 6 základních škol v Libereckém kraji. Programů se zúčastnilo celkem 348 žáků. Program reagoval na aktuální téma protikuřáckého zákona a zaměřoval se na postoje žáků vůči tabákovým výrobkům. Žáci byli vedeni k uvědomění si kladů a záporů kouření formou dramatizace soudního líčení. Na programech byly rozdávány letáčky kampaně a samolepky zákazu kouření a kontaktů na MAJÁK o.p.s. Ohlasy žáků i učitelů na program byly pozitivní.

Výtvarné soutěže se zúčastnili žáci ze tří základních škol v Libereckém kraji. Úkolem žáků bylo vytvořit plakát proti kouření s hlavním tématem „Rizika cigaret“. Celkem jsme obdrželi 47 výtvarných prací žáků ve dvou kategoriích, ze kterých tříčlenná porota vybrala vítězná díla. Autoři nejlepších dvou výtvarných děl v každé kategorii byli oceněni poukázkami do Decathlonu, které jim byly předány dne 29. 6. 2017.

V rámci kampaně "Společně proti kouření" proběhl také dne 3. 6. 2017 fotbalový turnaj, jehož se zúčastnily týmy z nízkoprahových zařízení MAJÁKu a některé další týmy – celkem šest týmů. Turnaj proběhl na hřišti u ZŠ Vrchlického v pohodové atmosféře, čemuž přálo i celodenní skvělé počasí. Turnaj vyhrál smíšený tým NZDM Zapes a ZŠ Vrchlického, který neztratil ani jeden bod a suverénně porazil např. i podzimního vítěze a obhájce, tým z V-Klubu, který byl před začátkem turnaje rozhodně největším favoritem. Vítězové byli oceněni pohárem a sladkými odměnami. Celé akce se zúčastnilo cca 40 účastníků, ať už z řad hráčů, tak i fanoušků. Po celou dobu akce také platil zákaz kouření, s čímž některé týmy bojovaly, nakonec to všichni zvládly.

Dotazníky byly vytvořeny ve spolupráci s Krajskou hygienickou stanicí v Liberci a jejich cílem bylo zmapovat problematiku kouření mezi mladými lidmi v Libereckém kraji. Dotazníky jsme rozdávali žákům od 4. do 9. třídy základních škol na programech všeobecné primární prevence, ve městech Liberec, Jablonec nad Nisou, Česká Lípa, Frýdlant, Hrádek nad Nisou, Mníšek ad. Za květen a červen jsme jich nasbírali kolem 850.

 

JAK, 2NM, 13