Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Odbor sociálních věcí

Projekt "Mýtus zvaný jehla"

Na základě průzkumu k tématu rodinné politiky vyšlo najevo, že by rodiče v kraji uvítali více informací z oblasti protidrogové prevence. Z toho důvodu byly v první polovině roku 2019 osloveny služby, které se protidrogovou prevencí zabývají a společně, na základě informací z terénu, byla vytvořena a spuštěna kampaň jménem Mýtus zvaný jehla. Kampaní je reagováno na kusé, či přímo nepravdivé, informace týkající se nálezu stříkaček na veřejných místech jako jsou parky, pískoviště apod.

Realizátory této kampaně jsou ve spolupráci s krajskou rodinnou a protidrogovou politikou Most k naději, z.s., Maják o.p.s. a Maják PLUS, z.ú. V rámci projektu Mýtus zvaný jehla vznikl jeden informační leták a tři videa, která jsou ke zhlédnutí zde https://www.majakops.cz/index.php/blog-pp/93-mytus-zvany-jehla. Na podzim k tomuto tématu probíhaly přednášky, které byly zaměřeny na žáky středních škol, na rodiče a na veřejnost.

Projekt se shledal s velkým zájmem hlavně ze strany středních škol, a proto v něm realizátoři chtějí pokračovat i v následujícím roce, během kterého by chtěli postupně zrealizovat přednášky ve všech okresech Libereckého kraje. Během všech přednášek jsou využívány vytvořené materiály (videa, letáky). Zároveň bylo zjištěno, že je nutné věnovat větší pozornost osvětě veřejnosti, z toho důvodu se projekt Mýtus zvaný jehla zaměří v roce 2020 i na mediální prostor.

Plakát "Mýtus zvaný jehla"