Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Odbor sociálních věcí

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Libereckého kraje na období 2021 – 2023

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Libereckého kraje na období 2021 - 2023 byl schválen Zastupitelstvem Libereckého kraje dne 23. 06. 2020, usnesením číslo 194/20/ZK. 

V případě dotazů kontaktujte koordinátorku střednědobého plánu Ing. Martinu Semrádovou, tel: 485 226 902, email: martina.semradova@kraj-lbc.cz .

ARCHIV

Na základě usnesení Rady Libereckého kraje č. 282/20/RK bylo odborem sociálních věcí Krajského úřadu Libereckého kraje zahájeno zpracování Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Libereckého kraje na období 2021 - 2023. Podklady a náměty pro tvorbu Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Libereckého kraje na období 2021 - 2023 je možné zasílat do 16. 3. 2020 na emailovou adresu jiri.tuma@kraj-lbc.cz nebo jana.marikova@kraj-lbc.cz.


15. 5. 2020

Připomínkové řízení

Odborem sociálních věcí KÚLK byl zpracován návrh Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Libereckého kraje na období 2021-2023.

Návrh dokumentu, včetně příloh, je zveřejněn na úřední desce Libereckého kraje (https://ginisweb.kraj-lbc.cz/Gordic/Ginis/App/UDE01/Detail.aspx?id=KULB0B1JLE7B&por=0 ).

Připomínky je možné zasílat do 25. 5. 2020 pomocí formuláře uvedeného v následujícím odkazu: https://forms.gle/Uexd8PD1DfxvC6hR7 .

V případě dotazů se obracejte na koordinátorku střednědobého plánu Ing. Martinu Semrádovou, tel: 485 226 902, email: martina.semradova@kraj-lbc.cz .