Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Odbor sociálních věcí

Základní síť sociálních služeb LK

Další informace:

Č e r v e n - 2021 - Aktualizace ZS LK pro rok 2022

Liberecký kraj vyhlašuje Výzvy pro posktovatele sociálních služeb pro zařazení do Základní sítě sociálních služeb Libereckého kraje pro rok 2022. Poskytovatelé mají možnost přihlásit se do schválených výzev (podat Žádost do výzev), a to v termínu od 2. 8. 2021 do 14. 8. 2021.

Výzvy schválilo Zastupitelstvo Libereckého kraje svým rozhodnutím č. 220/21/ZK ze dne 25. 5. 2021. Výzvy vzešly z požadavku jednotlivých zadavatelů (obcí) jako výstup komunitního plánování. 

Přehled výzev viz Schválené Výzvy do ZSLK 2022

Přesné zadání bude dostupné v KISSOS v modulu Rozvojové záměry - Výzvy, a to nejpozději od 12. 7. 2021.

Poskytovatelé mohou své žádosti podávat v období od 2. 8. 2021 do 14. 8. 2021 (do 23:59), a to prostřednictvím KISSOS v modulu Rozvojové záměry - Žádosti do výzev.

 

Kontaktní osoba:

Ing. Martina Semrádová, tel. 485 226 902, email: martina.semradova@kraj-lbc.cz

Ing. Petra Foktová, tel. 485 226 724, email: petra.foktova@kraj-lbc.cz (technická podpora pro KISSOS)

 

 

 

 

 

_______________________________________________________________________________________________________________________

 

B ř e z e n - 2020

Změna vyrovnávací platby bez změny kapacity na příslušný kalendářní rok

Rada Libereckého kraje na svém jednání dne 3. 3. 2020 schválila usnesením č. 401/20/RK Procesní postup při změně vyrovnávací platby na kalendářní rok 2020.

Procesní postup 2020 

Žádost o navýšení vyrovnávací platby je možné podávat:

                od 16. 3. 2020 do 31. 3. 2020 do 14:00 hod prostřednictvím systému KISSOS.

 


Procesní postup - Procesní postup  2019

Formulář - Žádost o změnu

Kontaktní osoby pro Základní síť sociálních služeb:

Mgr. Jiří Tůma, e-mail: jiri.tuma@kraj-lbc.cz, tel.: 485 226 558


AKTUÁLNĚ  

V současné době probíhá příprava aktualizace ZS LK 2020.

 

Archiv aktualit:

Informace pro poskytovatele sociálních služeb k Základní síti

Vloženo dne 5. 9. 2018

Dne 28. 8. 2018 byla Zastupitelstvem Libereckého kraje aktualizovaná Základní síť sociálních služeb pro rok  2018 - 2020. Jedná se o 6. aktualizaci schválenou usnesením č. 303/18/ZK.  Aktualizace naleznete na stránkách k příslušným obdobím. Viz výše

Vloženo dne 23. 8. 2018

Na stránce (viz výše) "Základní síť sociálních služeb na období 2018 - 2020 (aktualizace 2019)" byla vyhlášena výzva pro aktulizaci Základní sítě na rok 2019!!!!

Vloženo dne 2. 5. 2018 NOVÉ!!!

Upozorňujeme poskytovatele sociálních služeb, že předběžný termín aktualizace Základní sítě sociálních služeb  na rok 2019 bude probíhat od 17. 9. - 30. 9. 2018. Poskytovatelé, kteří jsou aktuálně zařazeni v Základní síti, budou moci podat žádosti o podstatnou změnu na rok 2019 v tomto termínu. Na nové sociální služby bude vyhlášena konkrétní výzva dle rozhodnutí rady kraje, tedy na konkrétní sociální služby, které kraj poptává. Tento termín je předběžný. O postupu a parametrech pro zařazení do Základní sítě bude rozhodovat rada kraje.

Ke změnám v kapacitách vyšších jak 5% bude nutné doložit Vyjádření obce. Formulář je ke stažení zde:

Formulář "Vyjádření obce k zařazení sociální služby do Základní sítě"

Vloženo dne 19. 2. 2018

Dne 30. 1. 2017 byla Zastupitelstvem Libereckého kraje aktualizovaná Základní síť sociálních služeb pro rok  2018 - 2020. Jedná se o 3. aktualizaci schválenou usnesením č. 39/18/ZK.  Aktualizace naleznete na stránkách k příslušným obdobím. Viz výše.

Vloženo dne 2. 1. 2018

Dne 19. 12. 2017 byla Zastupitelstvem Libereckého kraje aktualizovaná Základní síť sociálních služeb pro rok 2017, 2018 - 2020. Aktualizace naleznete na stránkách k příslušným obdobím. Viz výše.

Vloženo dne 11. 10. 2017

Upozorňujeme poskytovatele sociálních služeb, že byla v září 2018 aktualizovaná Základní síť pro rok 2017 a 2018 - 2020. Aktualizace naleznete na stránkách k příslušným obdobím. Viz výše.

Vloženo dne 14. 7. 2017

Aktualizace Základní sítě pro rok 2017 byla schválena Zastupitelstvem dne 27. 6. 2017, usnesením č. 258/17/ZK.

Schválení Základní sítě pro rok 2018 - 2020 byla schválena Zastupitelstvem dne 27. 6. 2017, usnesením č. 258/17/ZK. Upozornění: Z důvodu plánované aktualizace se může Základní síť na příští období ještě upravit.

Referenční hodnoty schválené pro vstup do Základní sítě sociálních služeb Libereckého kraje na období 2018. RH_2019

Vloženo dne 6. 6. 2017

Upozorňujeme, že došlo k aktualizaci přílohy č. 3 - Referenční hodnoty pro rok 2018 a Postupu a systému hodnocení parametrů sociálních služeb a rozvojových záměrů do Základní sítě 2018 - 2020 dle usn. č. 228/17/ZK

Vloženo dne 3. 1. 2017

Dne 20. 12. 2016 byla Zastupitelstvem Libereckého kraje, usnesením č. 86/V/16/ZK schválena aktualizovaná Základní síť sociálních služeb pro rok 2017.

Aktualizovaná Základní_síť sociálních služeb pro rok 2017.pdf


 

Formulář: "Vyjádření obce k potřebnosti sociální služby v území" -

Formulář "Vyjádření obce k zařazení sociální služby do Základní sítě" aktualizováno leden 2016

Informace a pokyny k vyplnění formuláře aktualizováno leden 2016

Upozornění: formulář obsahuje 2 listy!!

Tento formulář slouží jako podklad pro plánování sociálních služeb a sestavování Základní sítě sociálních služeb na území Libereckého kraje ve spolupráci s obcemi.

Pro koho jsou formuláře určeny:

  • sociání služby, které chtějí být zařazeny do Základní sítě sociálních služeb Libereckého kraje,
  • sociální služby, které jsou zařazené v Základní síti a mají rozvojový záměr nebo došlo ke změnám v poskytování sociální služby, které mají vliv na kapacity služby a výši vyrovnávací platby vyšší než 5%,

Poskytovatel sociální služby obdrží tento formulář buď při registraci nové/rozvoje sociální služby nebo u koordinátorky SPRSS LK.

Přehled obcí (zařazení do ORP)