Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
Odbor sociálních věcí

Základní síť sociálních služeb pro rok 2015

Základní síť sociálních služeb pro rok 2015 - aktualizovaná: tabulka

AKTUÁLNĚ:

Byla aktualizována tabulka Základní sítě sociálních služeb pro rok 2015. Sociální služby, které splnily nápravná opatření, byly přeřazeny z úrovně s výhradou do příslušné kategorie dle výsledků hodnocení.

DŮLEŽITÉ!!!!

V případě, že je sociální služba uvedena v tabulce s výhradou, je nutné kontaktovat:  Ing. Moniku Musilovou - 485 226 440, Ing. Janu Maříkovou - 485 226 657

Sociální služby, které NEJSOU registrovány na Krajském úřadě Libereckého kraje, dodají do 30. 11. 2014 na odbor sociálních věcí Krajského úřadu Libereckého kraje jmenný seznam pracovníků, kteří zabezpečují sociální službu pro region či občany Libereckého kraje. Jmenný seznam pracovníkůFormulář Vyjádření obce k potřebnosti sociální služby v území

Tento formulář bude sloužit jako podklad pro plánování sociálních služeb a sestavování Základní sítě sociálních služeb na území Libereckého kraje. 

Sociální služby, které nově vzniknou nebo se budou transformovat/rozšiřovat po 1. 4. 2014,  se mohou hlásit do Základní sítě sociálních služeb Libereckého kraje pouze s tímto formulářem. Tento formulář je dále určen pro všechny sociální služby, které nejsou zařazeny do Základní sítě pro rok 2015 a chtějí se hlásit do Základní sítě pro rok 2016.

Poskytovatel sociální služby obdrží tento formulář vždy při registraci nové/rozvoje sociální služby nebo u koordinátorky SPRSS.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VÝZVA DO ZÁKLADNÍ SÍTĚ PRO ROK 2015

Vážení poskytovatelé sociálních služeb,

dne 11. 6. 2014 vyhlašuje Liberecký kraj „Výzvu k podávání žádostí k zařazení do Základní sítě sociálních služeb Libereckého kraje“. Do Základní sítě se mohou hlásit pouze sociální služby registrované dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění, které mají územní působnost v Libereckém kraji, tedy poskytují sociální službu na území či občanům Libereckého kraje.

Sociální služby, které nebudou v Základní síti, nebudou Libereckým krajem finančně podporovány (prostřednictvím dotace z rozpočtu kraje, dotace z MPSV a individuálními projekty kraje (IP) realizovanými přímo krajem, které jsou spolufinancovány pomocí strukturálních fondů EU a státním rozpočtem ČR).

Do Základní sítě budou zařazeny sociální služby, které splní parametry potřebnosti a dostupnosti, kvality, nákladovosti/efektivnosti a vícezdrojového financování.

Výzva do Základní sítě sociálních služeb

Dokumenty k výzvě:

Principy sítě sociálních služeb Libereckého kraje

Systém hodnocení parametrů

Manuál k vyplnění formuláře v Datovém centru

Na základě nové metodiky, kterou jsme obdželi tento týden, NEMUSÍ služby sociální péče při vyplňování žádosti pro zařazení sociální služby do Základní sítě, vyplňovat údaje o INTERVENCI.

Formulář "Vyjádření obce k potřebnosti sociální služby v území"

  • Pokyny a informace k vyplnění formuláře