Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Odbor sociálních věcí

Základní síť sociálních služeb pro rok 2016

Pro poskytovatele sociálních služeb

Aktuálně:

Základní síť sociálních služeb_2016_aktualizace(.pdf) (aktualizováno dne 22. 12. 2015)

Základní síť sociálních služeb Libereckého kraje pro rok 2016(.pdf) (aktualizováno dne 30. 7. 2015)

Poznámka:

Z1v a Z2v - jedná s o sociální služby zařazené do Základní sítě s výhradou. Sociální služby zařazené do Základní sítě s výhradou by měly během měsíce července obdržet informační dopis, v kterém bude stanoveno, do jakého termínu mají splnit konkrétní opatření. (Sociální služby obdrží dopis  v příštím týdnu 3.8. - 7.8. 2015)

P/Z2v - jedná se o rozvojové záměry na vznik sociálních služeb, které byly zařazeny do Základní sítě. Bližší specifikace v Akčním plánu pro rok 2016

Sociální služby nezařazené do Základní sítě sociálních služeb pro rok 2016 (.pdf)

Poznámka: Šedě označené sociální služby - jedná se o sociální služby, které byly sloučeny pod 1 identifikátor

Informace k hodnocení parametrů sociálních služeb Vám poskytne Mgr. Veronika Futóová, metodička sociálních služeb,  veronika.futoova@kraj-lbc, tel.: 485 226 395 nebo Ing. Monika Musilová, koordinátorka SPRSS LK, monika.musilova@kraj-lbc.cz, tel.: 485 226 440

Informace k údajům v tabulce:

Nově Liberecký kraj definuje u sociálních služeb zařazených do Základní sítě regionalitu služby a výši vyrovnávací platby. Vychází z údajů od poskytovatelů sociálních služeb v Datovém centru sociálních služeb Libereckého kraje, dále z rozvojových záměrů sociálních služeb a ze žádostí o dotaci poskytovatelů sociálních služeb na rok 2015.

  • Regionalita - vymezení správního území, kde je sociální služba poskytována. U ambulantních a pobytových služeb, kde není možné nyní specifikovat působnost sociální služby, je uvedena konkrétní obec, kde je sociální služba poskytována.

Kraj – působnost a dostupnost sociální služby v rámci celého území Libereckého kraje.

ORP – působnost a dostupnost sociální služby v rámci správního území obce s rozšířenou působností.

PO2 – působnost a dostupnost sociální služby v rámci správního území obce s pověřeným obecním úřadem.

PO1 – působnost a dostupnost sociální služby v rámci správního území obce s obecním úřadem.

  • Specifická cílová skupina – přehled o sociálních službách, která poskytují sociální službu osobám s neurodegenerativními onemocněními, osobám s poruchami autistického spektra a osobám s chronickým duševním onemocněním (psychiatrické diagnózy).

  • PvP přepočet úvazky – kapacita sociální služby přepočtená na úvazky pracovníků přímo poskytujících sociální službu.

  • Počet lůžek – kapacita zařízení pobytové formy poskytování sociální služby.

  • Náklady 2014 – deklarované náklady uvedené sociální službou do žádosti do ZS na 2016

  • Vypočtené náklady – vycházejí z údajů od poskytovatelů (ze skutečných nákladů za rok 2014) + procentní navýšení předpokládaných nákladů či schválených rozvojových záměrů poskytovatele.

  • Deklarované příjmy (výnosy) služby poskytovatelem (úhrady od uživatelů a zdravotních pojišťoven, případně dalších výnosů) – údaje od poskytovatelů sociálních služeb.

  • Vyrovnávací platba – uvedena výše vyrovnávací platby na rok. Hodnoty vypočtené vyrovnávací platby budou v Pověření zaokrouhleny na celé tisíce nahoru.