Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Odbor sociálních věcí

Postup a sestavování Základní sítě pro rok 2016

Vyplněné Žádosti do Základní sítě sociálních služeb Libereckého kraje i Aktualizace dat do Základní sítě Libereckého kraje nemusíte zasílat elektronickou formou. Vyplněné formuláře zašlete pouze v tištěné podobě (opatřené podpisem statutárního zástupce) na Krajský úřad Libereckého kraje – odbor sociálních věcí.  Děkujeme


 

Výzva do Základní sítě pro rok 2016 - přihlašování a aktualizace dat

Postup sestavování ZS a systém hodnocení parametrů ZS pro rok 2016

FORMULÁŘE žádosti a aktualizace jsou k dispozici v Datovém centru sociálních služeb od 16. 3. 2015. Odkaz: . Nápověda k formulářům je přímo uvedena v jednotlivých položkách formuláře.

Nejdříve si poskytovatel sociální služby zaktualizuje data v sekci "Služby" Datového centra sociálních služeb Libereckého kraje. V této sekci zaktualizuje data v záložkách: Katalog, provozovny, místní dostupnost a cílová skupina uživatelů služby. Manuál pro editaci dat v DC Údaje z těchto záložek se po té přesunou automaticky do formuláře pro přihlašování do ZS nebo aktualizaci dat sociálních služeb pro Základní síť pro rok 2016. Je nutné po té přejít do složky "Základní síť".

Kontaktní osoby pro informace k Základní síti a ke generování hesel novým poskytovatelům:

Ing. Monika Musilová, monika.musilova@kraj-lbc.cz, tel.: 485 226 440

Mgr. Veronika Futóová, veronika.futoova@kraj-lbc, tel.: 485 226 395

V případě, že poskytovatel sociální služby plánuje rozvojový záměr v realizaci sociální služby pro rok 2016, který není doposud registrován, vyplní formulář "Rozvojový záměr poskytovatele sociální služby" (list 1). K záměru je nutné doložit "Vyjádření obce k potřebnosti sociální služby" a dále "Personální zajištění služby" (list 2) "Plánované náklady a zdroje krytí" (list 3). Formulář rozvojového záměru zde

Sociální služby, které nově vzniknou nebo se budou transformovat/rozšiřovat (rozšíření územní působnosti, zvýšení/snížení kapacit, rozšíření okruhu cílové skupiny) se mohou hlásit do Základní sítě sociálních služeb Libereckého kraje 2016 pouze s tímto formulářem:

Formulář "Vyjádření obce k potřebnosti sociální služby" aktualizováno březen 2015

Informace a pokyny k vyplnění formuláře aktualizováno březen 2015

Upozornění: formulář obsahuje 2 listy!!

Tento formulář bude sloužit jako podklad pro plánování sociálních služeb a sestavování Základní sítě sociálních služeb na území Libereckého kraje.

Poskytovatel sociální služby obdrží tento formulář vždy při registraci nové/rozvoje sociální služby nebo u koordinátorky SPRSS.

Přehled obcí (zařazení do ORP)

Časový harmonogram sestavování Základní sítě pro rok 2016

Činnost

Termín

Přihlašování nových (dosud nezařazených) sociálních služeb do Základní sítě pro rok 2016

16. 3. – 05. 4. 2015

Sběr dat k plánování a k hodnocení sociálních služeb od poskytovatelů sociálních služeb již zařazených do Základní sítě

16. 3. – 05. 4. 2015

Sběr dat od obcí – struktura sítě sociálních služeb (definování potřebných kapacit sociálních služeb v regionech Libereckého kraje)

16. 3. – 05. 4. 2015

Hodnocení sociálních služeb

06. 4. – 30. 4. 2015

Projednání v Krajské koordinační struktuře pro plánování sociálních služeb

04. 5. – 15. 5. 2015

Projednání v Radě Libereckého kraje

02. 6. 2015

Projednání v Zastupitelstvu Libereckého kraje

23. 6. 2015

Zařazení sociální služby do Základní sítě sociálních služeb Libereckého kraje pro rok 2016 bude posuzováno na základě parametrů: potřebnosti a dostupnosti, kvality, nákladovosti/efektivnosti a vícezdrojového financování dle systému hodnocení sociálních služeb pro zařazení do Základní sítě pro rok 2016

Sociální služby, které nebudou v Základní síti sociálních služeb, nebudou Libereckým krajem finančně podporovány prostřednictvím dotace z rozpočtu kraje (MPSV).

Definovaná síť a jmenný seznam poskytovatelů zařazených do Základní sítě (včetně kapacit) bude součástí Akčního plánu pro rok 2016, který bude dále schvalován v Radě a Zastupitelstvu Libereckého kraje. SPRSS LK včetně definované sítě je povinnou přílohou Krajské žádosti o dotaci pro rok 2016, která je podávána na Ministerstvo práce a sociálních věcí. Nejzazší termín odevzdání této žádosti je 30. červen 2015.

Pro obce (zadavatele sociálních služeb)

tabulka - struktura sítě sociálních služeb obce

tabulka - plánovaný rozvoj jednotlivých druhů sociálních služeb v území