Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
Odbor sociálních věcí

SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Vážení poskytovatelé sociálních služeb,

dne 1. 2. 2016 vyhlašuje Liberecký kraj výzvu pro poskytovatele sociálních služeb k podávání rozvojových záměrů a žádostí pro zařazení sociální služby do Základní sítě pro rok 2017. Přijímání žádostí bude ukončeno dne 15. 3. 2016 dle výzvy.

Výzva pro poskytovatele sociálních služeb (.pdf)

Postup a systém hodnocení pro rok 2017  (.pdf)

Formuláře žádostí:

Žádost_formulář_A_pro nové sociální služeb(.xls)

Žádost_aktualizace_formulář_B_pro sociální služby aktuálně zařazené v P/Z2V(.xls)

Žádost_formulář_C_rozvojové záměry sociálních služeb pro podstatné změny nebo pro vznik sociální služby(.xls)


Formulář "Vyjádření obce k zařazení sociální služby (rozvojového záměru)" je povinné doložit k žádosti A a C !!!

Formulář "Vyjádření obce k zařazení sociální služby do Základní sítě"  (.xls)

Informace a pokyny k vyplnění formuláře (.pdf)

Upozornění: formulář obsahuje 2 listy!!

Tento formulář slouží jako podklad pro plánování sociálních služeb a sestavování Základní sítě sociálních služeb na území Libereckého kraje ve spolupráci s obcemi.

Pro koho jsou formuláře určen:

  • sociální služby, které chtějí být zařazeny do Základní sítě sociálních služeb Libereckého kraje,

  • sociální služby, které jsou zařazené v Základní síti a mají rozvojový záměr nebo došlo ke změnám v poskytování sociální služby, které mají vliv na kapacity služby a výši vyrovnávací platby,

  • pro sociální služby, které se chtějí registrovat a se svým rozvojovým záměrem chtějí být zařazeny do Základní sítě (možno pouze z podnětu obce)Upozorňujeme, že sociální služby aktuálně zařazené v úrovni sítě Z2 zašlou zpracované standardy kvality dle vymezení v prováděcí vyhlášce č. 505/2006 Sb. k zákonu č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, do 5. 2. 2016 na e-mail: jiri.tuma@kraj-lbc.cz .

Pokud aktuálně zařazená sociální služba v úrovni Z1 a Z2 plánuje rozvojový záměr (podstatnou změnu) oproti Základní síti pro rok 2016, musí předložit rozvojový záměr pro rok 2017 do 15. 3. 2016 (postup dle výzvy a systému hodnocení).  Je nezbytné si zkontrolovat údaje, které má vaše služba nyní uvedeny v Základní síti (Akčním plánu pro rok 2016).


Kontaktní osoby pro Základní síť sociálních služeb:

Ing. Monika Musilová, e-mail: monika.musilova@kraj-lbc.cz, tel.: 485 226 440 (Upozornění od 7. 3. - 11. 3. 2016 nebudu přítomna)

Mgr. Jiří Tůma, e-mail: jiri.tuma@kraj-lbc.cz, tel.: 485 226 558