Počasí Dnes °C
Odbor sociálních věcí
Úvodní stránka > Krajský úřad > Odbor sociálních věcí > Oddělení příspěvkových organizací > Příspěvkové organizace resortu sociálních věcí

Příspěvkové organizace resortu sociálních věcí

Liberecký kraj je zřizovatelem 19 příspěvkových organizací resortu sociálních věcí

Žádosti o  poskytnutí sociálních služeb v zařízeních sociální péče se od 1. 1. 2007 podávají přímo v těchto zařízeních. Seznam příspěvkových organizací naleznete v sekci Přehled příspěvkových organizací.

Informace o příspěvkových organizacích resortu sociálních věcí a poskytovaných sociálních službách jsou dostupné rovněž v informativním materiálu Sociální služby příspěvkových organizací Libereckého kraje

Zřizovací listina, organizační řád, výkaz zisku a ztráty, etický kodex, výroční zprávy a Standardy kvality sociálních služeb jsou zveřejněny na webových stránkách jednotlivých příspěvkových organizací resortu sociálních věcí.

Bližší informace o příspěvkových organizacích Libereckého kraje Vám poskytnou:
Ing. Luisa Kremerová, vedoucí oddělení, luisa.kremerova@kraj-lbc.cz,  tel.: 485 226 396, kancelář č. 273
Mgr. Michaela Krejčová, metodička příspěvkových organizací, michaela.krejcova@kraj-lbc.cz tel.: 485 226 246, kancelář č. 273
Bc. Veronika Hřebejková, metodička-ekonomka, veronika. hrebejkova@kraj-lbc.cztel.: 485 226 395, kancelář č. 273
Ing. Andrea Klimečková, finanční referentka oddělení,andrea.klimeckova@kraj-lbc.cztel.: 485 226 456, kancelář č. 1118

Zpracovávám...