Počasí Dnes °C
Odbor sociálních věcí

Základní síť sociálních služeb LK

Kontaktní osoby pro Základní síť sociálních služeb:

Ing. Monika Musilová, e-mail: monika.musilova@kraj-lbc.cz, tel.: 485 226 440

Mgr. Jiří Tůma, e-mail: jiri.tuma@kraj-lbc.cz, tel.: 485 226 558


AKTUÁLNĚ - Informace pro poskytovatele sociálních služeb k Základní síti

Vloženo dne 14. 7. 2017

Aktualizace Základní sítě pro rok 2017 byla schválena Zastupitelstvem dne 27. 6. 2017, usnesením č. 258/17/ZK.

Schválení Základní sítě pro rok 2018 - 2020 byla schválena Zastupitelstvem dne 27. 6. 2017, usnesením č. 258/17/ZK. Upozornění: Z důvodu plánované aktualizace se může Základní síť na příští období ještě upravit.

Referenční hodnoty schválené pro vstup do Základní sítě sociálních služeb Libereckého kraje na období 2019. RH_2019

Vloženo dne 6. 6. 2017

Upozorňujeme, že došlo k aktualizaci přílohy č. 3 - Referenční hodnoty pro rok 2018 a Postupu a systému hodnocení parametrů sociálních služeb a rozvojových záměrů do Základní sítě 2018 - 2020 dle usn. č. 228/17/ZK

Vloženo dne 3. 1. 2017

Dne 20. 12. 2016 byla Zastupitelstvem Libereckého kraje, usnesením č. 86/V/16/ZK schválena aktualizovaná Základní síť sociálních služeb pro rok 2017.

Aktualizovaná Základní_síť sociálních služeb pro rok 2017.pdfFormulář: "Vyjádření obce k potřebnosti sociální služby v území" -

Formulář "Vyjádření obce k zařazení sociální služby do Základní sítě" aktualizováno leden 2016

Informace a pokyny k vyplnění formuláře aktualizováno leden 2016

Upozornění: formulář obsahuje 2 listy!!

Tento formulář slouží jako podklad pro plánování sociálních služeb a sestavování Základní sítě sociálních služeb na území Libereckého kraje ve spolupráci s obcemi.

Pro koho jsou formuláře určeny:

  • sociání služby, které chtějí být zařazeny do Základní sítě sociálních služeb Libereckého kraje,
  • sociální služby, které jsou zařazené v Základní síti a mají rozvojový záměr nebo došlo ke změnám v poskytování sociální služby, které mají vliv na kapacity služby a výši vyrovnávací platby vyšší než 5%,

Poskytovatel sociální služby obdrží tento formulář buď při registraci nové/rozvoje sociální služby nebo u koordinátorky SPRSS LK.

Přehled obcí (zařazení do ORP)


Zpracovávám...