Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Boj se závislostmi v kraji pokračuje. Stálicemi jsou marihuana a pervitin, nováčkem kratom

18. 10. 2023

Výroční zprávu o stavu politiky v oblasti závislostí za rok 2022 schválili krajští radní. Kraj na protidrogovou politiku vydal téměř 12 milionů korun. Z toho více než 5,5 milionu směřovalo na podporu protidrogové prevence. Dotace na ošetření narkomanů činila dalších 5 milionů.

„V roce 2022 jsme vypracovali Plán protidrogové politiky Libereckého kraje 2023–2027, ve kterém jsou stanoveny cíle a opatření protidrogové politiky v oblastech specifické primární prevence, léčby a resocializace nebo snižování dostupnosti drog,“ uvedl Petr Tulpa, náměstek hejtmana pro resort sociálních věcí.

Loni protidrogovou činnost v kraji podpořilo několik programů. Například odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu v rámci Dotačního fondu Libereckého kraje vyhlásil pro školy program s názvem Specifická primární prevence rizikového chování s částkou ve výši 695.760 korun.

Liberecký kraj podpořil minulý rok také organizaci Maják o. p. s. částkou 450.000 korun na projekt Krizová intervence na školách. Odbor sociálních věcí zase podpořil kampaň Společně proti kouření, která v minulém roce činila 35 tisíc korun.

„Při hodnocení situace v užívání nelegálních návykových látek lze Liberecký kraj stále zařadit mezi kraje s extrémně zasaženými regiony jako je Praha, Ústecký kraj nebo Moravskoslezský kraj. Dostupné informace navíc vypovídají o tom, že zneužívání drog narůstá. Nezastupitelné místo v boji proti závislostem mají poskytovatelé sociálních služeb, kteří se velmi významně podílejí na naplňování cílů protidrogové politiky,“ dodal Tulpa.

Nejrozšířenější nelegální návykovou látkou je tradičně marihuana, mezi problémovými uživateli drog pak má pomyslnou první příčku pervitin. Stále častěji uživatelé kombinují své primární drogy spolu s dalšími – například alkohol a pervitin, marihuanu a pervitin s léčivy nebo syntetické drogy MDMA s energetickými nápoji.

„Z nových trendů jsou to zejména moderní nikotinové sáčky zneužívané žáky základních a středních škol. Užívání s sebou nese i některá závažná zdraví poškozující rizika, která si mládež vůbec neuvědomuje. Bohužel kvůli způsobu aplikace není odhalení snadné, je velmi těžko zachytitelné. Rozšiřuje se i užívání kratomu, který je studentům volně dostupný na internetu a v automatech obchodních center,“ dodal Petr Tulpa.

Počet lidí, kteří užívají drogy rizikově, se odhaduje na tři tisíce, spíše je ale vyšší. „Na situaci na drogové scéně měl dopad koronavirové pandemie i energetická krize, na které v průběhu roku 2022 navázaly migrační vlny osob z Ukrajiny a Sýrie,“ uzavřel Tulpa.

Jan Mikulička
odborný zaměstnanec vztahů s veřejností
jan.mikulicka@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226324