Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Domov Raspenava čeká na obnovu, klienti se tam nastěhují v roce 2023

19. 05. 2021

Rada kraje na svém včerejším jednání vybrala firmu, která v areálu příspěvkové organizace Domov Raspenava postaví nové budovy. V něm najdou zdravotně postižení ubytování, nebude chybět ani jídelna a společenské prostory. Celková cena za stavbu činí 63.310.975,42 korun včetně DPH. Z toho bezmála 54 milionů tvoří evropská dotace v rámci Integrovaného regionálního operačního programu a přes tři miliony korun pak státní příspěvek. Zbytek peněz poskytne kraj. Výstavba prostorů začne letos v létě a skončí v červnu roku 2023.

„Moderní bezbariérové pavilony budou v Domově Raspenava vyhovovat požadavkům současné doby. Jsem rád, že se tam klientům bude žít o poznání lépe a komfortněji,“ uvedl Petr Tulpa, náměstek pro resort sociálních věcí.

Ve čtyřech jednopodlažních pavilonech propojených centrální chodbou budou hendikepovaní ve skupinách bydlet. Jeden objekt poslouží jako kuchyně a stravovna a v dalším bude provozní zázemí a společenské prostory. Na východní straně bude umístěn vstup a vjezd do areálu, zatímco jižní plocha je navržena jako zahrada.

„Projektový záměr Liberecký kraj schválil již v červnu roku 2016. Těší mě, že se nám podařilo výběrem vhodného zhotovitele snížit předpokládanou hodnotu celé zakázky. Vybírali jsme z devíti uchazečů,“ vysvětlil Zbyněk Miklík, náměstek pro resort ekonomiky, majetku, investic, veřejných zakázek a informatiky.

Vybudováním nového objektu v Raspenavě pokračuje Liberecký kraj v projektu transformace sociálních služeb. „Díky tomu vznikají moderní, malá zařízení komunitního typu, která pomáhají zdravotně znevýhodněným co nejvíc se přiblížit běžnému životu, jaký vedou zdraví lidé,“ dodal náměstek Tulpa.

Do procesu transformace v rámci projektu Ministerstva práce a sociálních věcí jako první vstoupily dvě krajské příspěvkové organizace pečující o postižené: Domov Sluneční dvůr a někdejší Domov pro osoby se zdravotním postižením Mařenice, dnes pod názvem Ostara.

Domov Raspenava poskytuje péči 20 lidem ve věku od 3 do 26 let s mentálním postižením, s poruchou autistického spektra a s kombinovaným postižením.

 

 

Mgr. Filip Trdla
tiskový mluvčí kraje a krajského úřadu
filip.trdla@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226307
Mobil: 770134419

Cílem poskytování dotace na rok 2021 je podpora aktivit souvisejících s integrací národnostních menšin a cizinců v Libereckém kraji formou komunitní práce a osvětových akcí. Formou dotace na činnost budou podpořeny projekty organizací, právnických a fyzických osob, které spadají do okruhu způsobilých žadatelů a jejichž projekty jsou zaměřeny na:

A. aktivity související s komunitní prací

B. edukační a informační činnost, osvětové aktivity a prevence xenofobního chování

Bližší informace na:  https://dotace.kraj-lbc.cz/socialni-veci/5-1-podpora-integrace-narodnostnich-mensin-a-cizincu-d453317.htm?fbclid=IwAR0-40nG3hoDAMDLaVhapirgPs_-EjAzFaP7--vFeTrF7IS6C_uZJ39fQrQ