Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Kraj počítá s navyšováním míst v domovech pro seniory

10. 06. 2020

Strategický plán pro sociální oblast schválili na svém včerejším zasedání krajští radní. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Libereckého kraje pro léta 2021–2023 počítá mimo jiné s postupným navyšováním kapacity v domovech pro seniory, kde poptávka už dnes výrazně převyšuje nabídku.

Nová krajská strategie neznamená odklon od dosavadního trendu. Bude tak pokračovat podpora těch sociálních služeb, které umožňují seniorům i osobám se zdravotním postižením co nejdéle žít svůj život doma.

„Ve strategickém plánu počítáme také s rozvojem sítě služeb pro osoby s poruchou autistického spektra a pro osoby s chronickým duševním onemocněním. V plánu je zahrnuto i pozvolné navyšování pobytových služeb pro seniory. Populace stárne ve všech krajích. Všude pociťují akutní nedostatek míst v domovech pro seniory. Tento problém bude v budoucích letech narůstat, a my se na to musíme připravit,“ uvedl Pavel Svoboda, náměstek hejtmana pro sociální oblast.

Projekty na budování nových pobytových kapacit pro seniory bude Liberecký kraj připravovat v souladu s obcemi, jichž se bude rozšiřování týkat. Domovy pro seniory v celém kraji, včetně soukromých zařízení, které jsou zařazeny do krajské sítě sociálních služeb, disponují v tomto roce 954 lůžky. Domovy se zvláštním režimem mají kapacitu 673 lůžek.

Vzhledem k předloženým rozvojovým záměrům obcí se přepokládá v horizontu tří let navýšení kapacity v Základní síti LK o cca 500 lůžek. Rozšiřování kapacity bude ještě předmětem diskuze mezi obcemi. Další navyšování lůžek bude také závislé na demografickém vývoji, doložené potřebnosti z jednotlivých území a dostupných finančních prostředcích.

„Nyní připravujeme navýšení počtu lůžek v Domově důchodců Velké Hamry, naší krajské příspěvkové organizaci. Nová lůžka zde vzniknou pro seniory s lehkým chronickým duševním onemocněním a pro seniory trpícími různými typy demence. Kapacita domova vzroste o 42 standardních lůžek, kapacita krizových lůžek bude navýšena o 3 lůžka. Dokončení plánujeme na rok 2022. Dále například chystáme projekt výstavby nového objektu s nabídkou více služeb, a to v Domově se zvláštním režimem a Domově pro seniory ve Vratislavicích nad Nisou,“ doplnil náměstek Svoboda.

Liberecký kraj v následujícím období bude podporovat proces komunitního plánování sociálních služeb na úrovni obcí s rozšířenou působností, včetně rozvoje modelů spolufinancování služeb v jednotlivých částech regionu. Střednědobý plán byl dokončován nestandardně v době vrcholící koronavirové epidemie. I přesto měla odborná i široká veřejnost možnost dokument včetně příloh připomínkovat.

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb 2021–2023 je nedílnou součástí krajské Žádosti o dotaci ze státního rozpočtu na podporu sociálních služeb pro rok 2021. Rovněž tato žádost byla na 9. Radě Libereckého kraje v úterý 9. června schválena.

Liberecký kraj bude na rok 2021 žádat Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky o částku 1.062.352.000 korun. Jedná se o optimální návrh dotace kraje pro všechny sociální služby, zařazené do krajské Základní sítě sociálních služeb Libereckého kraje.

„V návrhu jsme zohlednili pravděpodobný růst nákladů v oblasti sociálních služeb, a to nejen v souvislosti s možným navyšováním mezd. Do výše dotace, o kterou ministerstvo žádáme, jsme zahrnuli také růst cen energií, potravin i případné rozšíření základní sítě o další sociální služby,“ dodal Pavel Svoboda.

Vývoj požadavků Libereckého kraje a obdržených alokací v letech 2016–2021 v příloze.

 

 

Mgr. Filip Trdla
filip.trdla@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226307
Mobil: 770134419

Vzhledem k aktuální situaci ohledně koronaviru vyvolávajícího Covid-19 a rozšíření povinné karantény přinášíme "Rady a doporučení pro domácí karanténu" od SZÚ:

Také ke stažení v PDF: http://www.szu.cz/modules/makepdf/make.php?id=6715

Jste v domácí karanténě. Váš stav nevyžaduje přijetí do nemocnice. Je důležité dodržovat následující pokyny:

1.       Zůstaňte doma

Vy nebo osoba, o kterou pečujete, byste měli zůstat doma s výjimkou lékařské péče (viz bod 3 a 8 – co dělat před vyhledáním lékařské péče). Nechoďte do práce, školy, na veřejná místa a nepoužívejte hromadnou dopravu nebo taxi, dokud vám nebude řečeno, že je to bezpečné.

Jestliže potřebujete obstarat nákup potravin, jiného zboží a léků, musíte požádat o pomoc jinou osobu. Také si můžete nákup objednat telefonicky nebo mailem (online).  V instrukcích pro dodání zboží musí být uvedeno, že nákup má být ponechán venku nebo na verandě nebo na jiném vhodném místě.

2.       Izolujte se od ostatních osob ve vaší domácnosti

Měli byste zůstat v dobře větratelné místnosti s oknem, které se dá otevírat a pokud to lze, měli byste být separováni od ostatních osob v domácnosti. Zavírejte dveře.

Pokud je to možné, používejte oddělenou koupelnu. Pokud sdílíte koupelnu s ostatními osobami, je nezbytný pravidelný úklid.  Pokud nemáte k dispozici samostatnou koupelnu, měla by osoba v domácí izolaci používat zařízení jako poslední, a poté by tato osoba měla koupelnu řádně uklidit. Osoba v domácí izolaci musí používat vlastní ručníky, které nepoužívají další členové domácnosti, a to jak pro osušení po koupání nebo sprchování, tak pro účely hygieny rukou.

Pokud bydlíte na koleji či jiném místě, kde sdílíte společnou kuchyni, koupelnu a společenské prostory, měli byste zůstat jen ve svém pokoji se zavřenými dveřmi, vycházet jen v nezbytných případech a nosit ústní roušku.

Pokud sdílíte s ostatními osobami kuchyň (na koleji apod.), pokud je to možné, nevstupujte do těchto míst, pokud jsou tam přítomni ostatní. Pokud to jinak nejde, noste ústní roušku.  Jídlo jezte ve svém pokoji. Použité nádobí myjte ručně v horké vodě s čisticím prostředkem a osušte vlastní utěrkou.

3.       Než navštívíte svého lékaře, nejdříve mu zavolejte

Všechny návštěvy lékaře by měly být předem projednány telefonicky. Je to proto, že je ve zdravotnických zařízeních potřeba minimalizovat kontakt s ostatními lidmi.

V případě že se zhorší váš zdravotní stav (objeví se zejména horečka, kašel, dušnost), kontaktujte telefonicky svého lékaře, který bude dále organizovat poskytovaní zdravotní péče ve spolupráci krajskou hygienickou stanicí, případně volejte linku 112.

Pokud potřebujete poradit v souvislosti s koronavirem, jsou k dispozici nonstop linky Státního zdravotního ústavu 724 810 106 nebo 725 191 367 nebo 725 191 370.

K dispozici jsou i infolinky jednotlivých krajských hygienických stanic.

 

4.       Noste ústní roušku, pokud vám to je doporučeno 

Pokud jste dostali ústní roušku, měli byste ji nosit v případě, že pobýváte ve stejné místnosti s jinými lidmi i v případě návštěvy poskytovatele zdravotní péče. Pokud nemůžete nosit ústní roušku, měli by ji nosit lidé, kteří s vámi žijí, pokud jsou s vámi ve stejné místnosti.

5.       Kryjte si ústa a nos při kašli a kýchání

Při kašlání nebo kýchání si zakryjte ústa a nos kapesníkem na jedno použití. Lidé, kteří pečují o osoby čekající na výsledky vyšetření na infekci COVID-19, by také měli používat při kašli a kýchání jednorázové kapesníky.

Kapesníky odhazujte do plastového pytle na odpadky (viz bod 10 - nakládání s odpady) a okamžitě po jejich použití si umyjte ruce mýdlem a vodou (po dobu nejméně 20 sekund), opláchněte si je a důkladně osušte. Stejně tak pečující osoba pomáhá při dodržování tohoto pravidla osobě, o kterou se stará.

6.       Myjte si ruce

Myjte si ruce a osobě, o kterou pečujete, pomáhejte při mytí rukou. To by se mělo provádět často a důkladně mýdlem a vodou po dobu nejméně 20 sekund, poté si ruce opláchněte a důkladně osušte. Totéž platí pro osoby pečující o kohokoli, kdo je testován na SARS-CoV-2. Nedotýkejte se očí, nosu a úst nemytýma rukama.

7.       Vyhněte se sdílení domácích potřeb

Předměty (skleničky, šálky, kuchyňské náčiní, ručníky, ložní prádlo nebo jiné předměty), které jste vy nebo osoba, o kterou pečujete, použili, byste neměli sdílet s ostatními osobami ve vaší domácnosti. Po použití těchto předmětů je důkladně omyjte mýdlem a vodou; k mytí nádobí a příborů lze použít myčku nádobí.

Prádlo, povlečení a ručníky by měly být uloženy v plastovém pytli a vyprány, jakmile bude známo, že testy na SARS-CoV-2 (COVID-19) jsou negativní. Pokud to není možné a musíte prádlo prát, přečtěte si další pokyny k manipulaci s prádlem níže.

8.       Nezvěte si domů návštěvy

Pokud si myslíte, že je nezbytně nutné, aby vás někdo navštívil, proberte to nejdříve s vaším lékařem. Pokud musíte mluvit s někým, kdo není členem vaší domácnosti, udělejte to telefonicky.

9.       Domácí zvířata

Snažte se držet dál od svých domácích mazlíčků. Pokud je to nevyhnutelné, myjte si ruce před a po kontaktu s nimi.

10.   Praní prádla

Pokud potřebujete vyprat doma prádlo, ještě než budou k dispozici výsledky vyšetření, vyperte ho pomocí pracího prostředku při nejvyšší možné teplotě vhodné pro danou tkaninu. Vhodné jsou teploty nad 60 °C. Pokud je to možné, sušte a žehlete prádlo na nejvyšší možnou teplotu vhodnou pro danou tkaninu.

Při manipulaci se znečištěnými materiály používejte jednorázové rukavice a plastovou zástěru a očistěte všechny povrchy v okolí pračky.

Prádlo nenoste do veřejné prádelny.

Po manipulaci se špinavým prádlem si důkladně umyjte ruce mýdlem a vodou.

11.   Odpady

Veškerý odpad (včetně roušek a kapesníků) od osoby v izolaci, by měl být uložen v plastovém pytli na odpadky a po naplnění musí být pevně zavázán. Plastový pytel by pak měl být vložen do druhého pytle a zavázán a až poté dán do kontejneru na odpad.

12.   Sledujte příznaky onemocnění u sebe nebo u osoby, o kterou pečujete

Pokud se zhoršuje zdravotní stav vás nebo osoby, o kterou pečujete, např. máte dýchací obtíže, vyhledejte lékařskou pomoc. Pokud se nejedná o nouzovou situaci, telefonujte vašemu praktickému lékaři nebo do nemocnice.

Pokud se jedná o stav nouze a potřebujete zavolat sanitku, informujte volajícího nebo operátora, že jste vyšetřováni na SARS-CoV-2 (nebo že pečujete o někoho, kdo je testován na SARS-CoV-2) .