Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Na protidrogovou politiku vyčlení kraj šest milionů

11. 01. 2023

Šest milionů korun. Tolik peněz věnuje Liberecký kraj nestátním neziskovým organizacím, které v regionu působí v rámci protidrogové politiky kraje. O příspěvek na protidrogovou politiku se podělí čtyři organizace: Advaita, Most k naději, Maják a Laxus.

Z výše zmíněné částky putuje 5.326.000 korun na financování protidrogových sociálních služeb pro rok 2023. Advaita získá 2.630.000 korun, Most k naději 2.300.000 a Laxus 396.000 korun. „Dotace se využijí například k zajištění provozu kontaktních center, terapeutické komunity, služeb následné péče či na zajištění terénních programů,“ zmínil Petr Tulpa, náměstek hejtmana za resort sociálních věcí.

Dalších 674 tisíc korun zabezpečí financování prevence a snižování rizik v rámci protidrogových programů na letošek. Peníze si rozdělí Advaita, Maják a Most k naději. Potřebnost protidrogových služeb je deklarována ve Střednědobém plánu rozvoje sociálních služeb Libereckého kraje na období 2021–2023 a v Plánu protidrogové politiky Libereckého kraje na období 2023–2027.

Na boj proti drogám vynakládá Liberecký kraj dlouhodobě vyšší a vyšší sumy peněz. „Při schvalování rozpočtu kraje na rok 2021 se podařilo prosadit navýšení částky u protidrogových služeb o tři sta tisíc korun na celkových 4,7 milionu. Loni to bylo již 5 milionů korun a letos milionů šest. „V roce 2024 to bude o půl milionu víc a od roku 2025 vzroste objem financí vždy o jeden milion korun. Za pět let, tedy v roce 2027 bude kraj vynakládat na protidrogovou politiku 8 milionů korun,“ sdělil Petr Tulpa, náměstek hejtmana za resort sociálních věcí.

Při hodnocení situace v užívání nelegálních návykových látek lze Liberecký kraj zařadit bezprostředně za kraje s extrémně zasaženými regiony, jakými jsou Praha, Ústecký kraj nebo Moravskoslezský kraj. Dostupné informace vypovídají o setrvalém nárůstu užívání návykových látek. Nejrozšířenější nelegální návykovou látkou v obecné a školní populaci je tradičně marihuana, mezi lidi užívající drogy rizikově pak má pomyslnou první příčku pervitin,“ sdělil Aleš Lebeda, krajský protidrogový koordinátor. „Z nových trendů jsou moderní nikotinové sáčky zneužívané žáky a studenty základních a středních škol. Užívání s sebou nese i některá závažná zdraví poškozující rizika, která si mládež vůbec neuvědomuje. Bohužel kvůli způsobu aplikace není odhalení snadné, je velmi těžko zachytitelné. Moderní doba dále nabízí nelegální obchodování v kyberprostoru, takzvaný darknet, včetně následné distribuce drog zásilkovou službou a nezanedbatelná je rovněž oblast hráčské závislosti na moderních technologiích.“

Financování protidrogových služeb z rozpočtu LK v rámci protidrogové politiky kraje na rok 2023 (v korunách):

Žadatel

Název služby/programu

2023

návrh

Součet za poskytovatele

 

 

 

ADVAITA, z. ú.

Terapeutická komunita ADVAITA

1.150.000

 

 

 

2.910.000

Program ambulantního poradenství

850.000

Doléčovací program

630.000

Preventivní protidrogové programy

280.000

Maják o. p. s.

Preventivní protidrogové programy

314.000

314.000

Laxus z. ú.

Centrum drogových služeb ve vězení

396.000

396.000

 

 

 

Most k naději, z. s.

Protidrogové programy

v penitenciárních zařízeních

 

80.000

 

 

 

2.380.000

K-centrum Česká Lípa

650.000

K-centrum Liberec, Jablonec n.N.

900.000

Terénní programy pro lidi ohrožené drogou LK

750.000

Celkem

 

6.000.000

6.000.000

 

Mgr. Filip Trdla
tiskový mluvčí kraje a krajského úřadu
filip.trdla@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226307
Mobil: 770134419

Zadejte text