Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

„Vnímáme nedostatek pěstounů, zejména těch dlouhodobých,“ říká organizace doprovázející pěstouny

20. 10. 2017

Společnost pro podporu náhradní rodinnou péče Amina o. p. s. je jedním z realizátorů kampaně MÍT DOMOV A RODINU. Prečtěte si v rozhovoru, jaké služby nabízí pěstounským rodinám a v čem je podle nich největší přidaná hodnota pěstounské péče.

 

Představte ve zkratce, jak vaše organizace pracuje s pěstouny, jaké služby jim poskytuje a jak se na Vás mohou zájemci obrátit.

Pěstouny doprovázíme formou pravidelných konzultací, které jsou zaměřeny na podporu potřeb rodiny, které vznikají v péči o pěstounské děti. S rodinou pracuje jeden, tzv. klíčový pracovník. Často se věnujeme například identitě dětí, pomáháme řešit výchovné problémy a objevuje se také sociální poradenství zejména při řešení bytové problematiky, či dopomoc v jednáních s úřady. Práci s rodinou společně plánujeme.

Dětem i pěstounům poskytujeme také pomoc při kontaktu s dětí s biologickými rodiči, formou poradenství, přípravy tématu v rodině, dále pak poskytováním zázemí a asistencí přim kontaktu.

Velký zájem v poslední době je také o zprostředkování terapeutické, psychologické či speciálně pedagogické péče, poradenství v oblasti sociální, právní i občanské.

Pěstounům pomáháme naplňovat jejich povinnosti, jako je například vzdělávání. Poskytujeme zdarma tematické kursy či supervizní kazuistickou skupinu, kde mohou řešit své aktuální starosti. Nabízíme také víkendové kursy pro celé rodiny, snažíme se, aby byly zážitkově orientované.

Pro děti pořádáme letní pobyty, jako jsou například zátěžový pobyt pro dospívající a zážitkový pro mladší děti, již od věku 5ti let.  Podobně máme i víkendové akce. Mimo to ale také nabízíme finanční příspěvek na zajištění letních táborů. Pěstounům mladších dětí nabízíme v případě potřeby finanční příspěvek na zajištění péče třetí osobou, která je dítěti blízká. Tento institut využívají zejména při pracovním zatížení, jednání na úřadech, ale například i při nemoci.

No a mimo doprovázení pěstounů nabízíme jejich dětem také individuální doučování, které pro nás zajišťují zpravidla studenti pedagogické fakulty.      

Noví klienti, zájemci o naši službu, se na nás mohou obracet telefonicky či emailem, tyto údaje máme uvedené na webových stránkách, kde je i jednoduchý kontaktní formulář. Informace dostanou také na OSPOD.

Se stávajícími klienty již máme zaběhlé komunikační kanály, vidíme se poměrně pravidelně, volají nám, případně reagujeme na zpětné volání. Schůzky probíhají vždy po vzájemné domluvě, zpravidla v domácnosti klienta, ale je možnost i využít zázemí naší organizace.

Proč jste se přidali do kampaně MÍT DOMOV A RODINU „Samozřejmost nebo vzácnost“?

Vnímáme nedostatek pěstounů, zejména těch dlouhodobých, kteří chtějí poskytnout dětem zázemí, rodinu na delší dobu. Vidíme to nejen na osudech malých dětí, které odchází z našich přechodných pěstounských rodin, u kterých vždy doufáme, že se pro ně podaří nějakou rodinu najít. Ale je to také vidět na počtech dětí, které vyrůstají mimo rodinu, v ústavní péči. Doufáme, že se nám podaří zvýšit zájem o pěstounskou péči, to vnímáme jako hlavní cíl kampaně.

V čem je podle vás pěstounská péče nejvíce přínosná?

V první řadě samozřejmě pro konkrétní, pěstounské děti, kteří mají šanci dostat stabilní, bezpečný a láskyplný domov, který jim umožní vyrůstat v přirozeném, rodinném prostředí, mohou se adekvátně rozvíjet v citové rovině, získají schopnost hlubokého emočního pouta, které jim například ústavní výchova umožňuje mnohem hůře.

Také naši pěstouni hovoří o významu pro ně samé, dostávají krásné emocionální naplnění, zpětnou vazbu od dětí, mluví o pocitu seberealizace.

V neposlední řadě je významná i pro stát, který nejenže ušetří finanční prostředky za pobyt dětí v ústavní péči, která je mnohem dražší, ale také získává velkou přidanou hodnotu právě díky schopnostem dětí z pěstounské péče zakládat vlastní vztahy, lépe se v dospělosti do společnosti zapojit.

kampan

Ing. Hájková Kateřina
katerina.hajkova@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226449
Mobil: 725704059

Vzhledem k aktuální situaci ohledně koronaviru vyvolávajícího Covid-19 a rozšíření povinné karantény přinášíme "Rady a doporučení pro domácí karanténu" od SZÚ:

Také ke stažení v PDF: http://www.szu.cz/modules/makepdf/make.php?id=6715

Jste v domácí karanténě. Váš stav nevyžaduje přijetí do nemocnice. Je důležité dodržovat následující pokyny:

1.       Zůstaňte doma

Vy nebo osoba, o kterou pečujete, byste měli zůstat doma s výjimkou lékařské péče (viz bod 3 a 8 – co dělat před vyhledáním lékařské péče). Nechoďte do práce, školy, na veřejná místa a nepoužívejte hromadnou dopravu nebo taxi, dokud vám nebude řečeno, že je to bezpečné.

Jestliže potřebujete obstarat nákup potravin, jiného zboží a léků, musíte požádat o pomoc jinou osobu. Také si můžete nákup objednat telefonicky nebo mailem (online).  V instrukcích pro dodání zboží musí být uvedeno, že nákup má být ponechán venku nebo na verandě nebo na jiném vhodném místě.

2.       Izolujte se od ostatních osob ve vaší domácnosti

Měli byste zůstat v dobře větratelné místnosti s oknem, které se dá otevírat a pokud to lze, měli byste být separováni od ostatních osob v domácnosti. Zavírejte dveře.

Pokud je to možné, používejte oddělenou koupelnu. Pokud sdílíte koupelnu s ostatními osobami, je nezbytný pravidelný úklid.  Pokud nemáte k dispozici samostatnou koupelnu, měla by osoba v domácí izolaci používat zařízení jako poslední, a poté by tato osoba měla koupelnu řádně uklidit. Osoba v domácí izolaci musí používat vlastní ručníky, které nepoužívají další členové domácnosti, a to jak pro osušení po koupání nebo sprchování, tak pro účely hygieny rukou.

Pokud bydlíte na koleji či jiném místě, kde sdílíte společnou kuchyni, koupelnu a společenské prostory, měli byste zůstat jen ve svém pokoji se zavřenými dveřmi, vycházet jen v nezbytných případech a nosit ústní roušku.

Pokud sdílíte s ostatními osobami kuchyň (na koleji apod.), pokud je to možné, nevstupujte do těchto míst, pokud jsou tam přítomni ostatní. Pokud to jinak nejde, noste ústní roušku.  Jídlo jezte ve svém pokoji. Použité nádobí myjte ručně v horké vodě s čisticím prostředkem a osušte vlastní utěrkou.

3.       Než navštívíte svého lékaře, nejdříve mu zavolejte

Všechny návštěvy lékaře by měly být předem projednány telefonicky. Je to proto, že je ve zdravotnických zařízeních potřeba minimalizovat kontakt s ostatními lidmi.

V případě že se zhorší váš zdravotní stav (objeví se zejména horečka, kašel, dušnost), kontaktujte telefonicky svého lékaře, který bude dále organizovat poskytovaní zdravotní péče ve spolupráci krajskou hygienickou stanicí, případně volejte linku 112.

Pokud potřebujete poradit v souvislosti s koronavirem, jsou k dispozici nonstop linky Státního zdravotního ústavu 724 810 106 nebo 725 191 367 nebo 725 191 370.

K dispozici jsou i infolinky jednotlivých krajských hygienických stanic.

 

4.       Noste ústní roušku, pokud vám to je doporučeno 

Pokud jste dostali ústní roušku, měli byste ji nosit v případě, že pobýváte ve stejné místnosti s jinými lidmi i v případě návštěvy poskytovatele zdravotní péče. Pokud nemůžete nosit ústní roušku, měli by ji nosit lidé, kteří s vámi žijí, pokud jsou s vámi ve stejné místnosti.

5.       Kryjte si ústa a nos při kašli a kýchání

Při kašlání nebo kýchání si zakryjte ústa a nos kapesníkem na jedno použití. Lidé, kteří pečují o osoby čekající na výsledky vyšetření na infekci COVID-19, by také měli používat při kašli a kýchání jednorázové kapesníky.

Kapesníky odhazujte do plastového pytle na odpadky (viz bod 10 - nakládání s odpady) a okamžitě po jejich použití si umyjte ruce mýdlem a vodou (po dobu nejméně 20 sekund), opláchněte si je a důkladně osušte. Stejně tak pečující osoba pomáhá při dodržování tohoto pravidla osobě, o kterou se stará.

6.       Myjte si ruce

Myjte si ruce a osobě, o kterou pečujete, pomáhejte při mytí rukou. To by se mělo provádět často a důkladně mýdlem a vodou po dobu nejméně 20 sekund, poté si ruce opláchněte a důkladně osušte. Totéž platí pro osoby pečující o kohokoli, kdo je testován na SARS-CoV-2. Nedotýkejte se očí, nosu a úst nemytýma rukama.

7.       Vyhněte se sdílení domácích potřeb

Předměty (skleničky, šálky, kuchyňské náčiní, ručníky, ložní prádlo nebo jiné předměty), které jste vy nebo osoba, o kterou pečujete, použili, byste neměli sdílet s ostatními osobami ve vaší domácnosti. Po použití těchto předmětů je důkladně omyjte mýdlem a vodou; k mytí nádobí a příborů lze použít myčku nádobí.

Prádlo, povlečení a ručníky by měly být uloženy v plastovém pytli a vyprány, jakmile bude známo, že testy na SARS-CoV-2 (COVID-19) jsou negativní. Pokud to není možné a musíte prádlo prát, přečtěte si další pokyny k manipulaci s prádlem níže.

8.       Nezvěte si domů návštěvy

Pokud si myslíte, že je nezbytně nutné, aby vás někdo navštívil, proberte to nejdříve s vaším lékařem. Pokud musíte mluvit s někým, kdo není členem vaší domácnosti, udělejte to telefonicky.

9.       Domácí zvířata

Snažte se držet dál od svých domácích mazlíčků. Pokud je to nevyhnutelné, myjte si ruce před a po kontaktu s nimi.

10.   Praní prádla

Pokud potřebujete vyprat doma prádlo, ještě než budou k dispozici výsledky vyšetření, vyperte ho pomocí pracího prostředku při nejvyšší možné teplotě vhodné pro danou tkaninu. Vhodné jsou teploty nad 60 °C. Pokud je to možné, sušte a žehlete prádlo na nejvyšší možnou teplotu vhodnou pro danou tkaninu.

Při manipulaci se znečištěnými materiály používejte jednorázové rukavice a plastovou zástěru a očistěte všechny povrchy v okolí pračky.

Prádlo nenoste do veřejné prádelny.

Po manipulaci se špinavým prádlem si důkladně umyjte ruce mýdlem a vodou.

11.   Odpady

Veškerý odpad (včetně roušek a kapesníků) od osoby v izolaci, by měl být uložen v plastovém pytli na odpadky a po naplnění musí být pevně zavázán. Plastový pytel by pak měl být vložen do druhého pytle a zavázán a až poté dán do kontejneru na odpad.

12.   Sledujte příznaky onemocnění u sebe nebo u osoby, o kterou pečujete

Pokud se zhoršuje zdravotní stav vás nebo osoby, o kterou pečujete, např. máte dýchací obtíže, vyhledejte lékařskou pomoc. Pokud se nejedná o nouzovou situaci, telefonujte vašemu praktickému lékaři nebo do nemocnice.

Pokud se jedná o stav nouze a potřebujete zavolat sanitku, informujte volajícího nebo operátora, že jste vyšetřováni na SARS-CoV-2 (nebo že pečujete o někoho, kdo je testován na SARS-CoV-2) .