Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Vratislavické cetrum IGI patřilo náhradnímu rodičovství

24. 10. 2023

Dvě akce pořádané v rámci kampaně pro vyhledávání náhradních rodičů Mít domov a rodinu – samozřejmost, nebo vzácnost? se konaly ve čtvrtek 19. října v knihovně a spolkovém centru IGI ve Vratislavicích nad Nisou.

Nejprve se uskutečniů program nazvaný O náhradním rodičovství s Živými knihami, během které si mohli návštěvníci vypůjčit Živé knihy a seznámit se s jejich příběhy a zkušenostmi s náhradním rodičovstvím. Role Živé knihy se zhostily osvojitelka, pěstounka na přechodnou dobu, dlouhodobá pěstounka, psychoterapeutka a klíčová pracovnice z doprovázející organizace. Zájem byl o všechny nabízené Živé knihy a někteří čtenáři si vypůjčili více než dvě. Promítal se dokumentární cyklus Plné hnízdo, konkrétně díl z Libereckého kraje.

Poté, od šesti večer, následovala přednáška na téma Identita dítěte v náhradní rodinné péči, která byla určená veřejnosti i náhradním rodičům. Přednášející, psychoterapeutka Jana Glaserová, vysvětlila posluchačům, proč je pro děti v náhradní rodinné péči důležité znát své kořeny a porozumět vlastní historii.

Cílem akcí pořádaných v rámci zmíněné kampaně je zvýšit zájem veřejnosti o náhradní rodinnou péči a zvýšit počet náhradních rodičů v Libereckém kraji. Krajský úřad Libereckého kraje hledá v současné době zhruba 160 náhradních rodin pro děti, které z nějakého důvodu nemohou vyrůstat ve své biologické rodině.

Jan Mikulička
odborný zaměstnanec vztahů s veřejností
jan.mikulicka@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226324