Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Odbor sociálních věcí

Dotace na podporu sociálních služeb z rozpočtu Libereckého kraje na rok 2017

Dotace na podporu sociálních služeb z rozpočtu Libereckého kraje na rok 2017 bude poskytována na základě zvláštního právního předpisu – zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Finanční podpora z prostředků Libereckého kraje je určena na zajištění sociálních služeb, které jsou poskytovány na území Libereckého kraje v souladu se Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb Libereckého kraje na období 2014 – 2017 a jeho prováděcí částí.  

__________________________________________________________________________________________________________

9. 9. 2016

Výsledky dotačního řízení na podporu sociálních služeb z rozpočtu Libereckého kraje na rok 2017

Dne 30. 8. 2016 schválilo Zastupitelstvo Libereckého kraje usnesením č. 424/16/ZK poskytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu Libereckého kraje na rok 2017. Výsledky jsou zveřejněny pod odkazem:

Seznam podpořených služeb. xls        

Seznam nepodpořených služeb.xls


 

Vyhlášení dotačního řízení

Dne 26. 4. 2016 schválilo Zastupitelstvo Libereckého kraje, usnesením č. 208/16/ZK,  Vyhlášení dotačního řízení na podporu sociálních služeb v Libereckém kraji pro rok  2017 z rozpočtu Libereckého kraje a Pravidla pro poskytování a čerpání finančních  prostředků z rozpočtu Libereckého kraje na podporu sociálních služeb na rok 2017.

Žádost o finanční podporu z prostředků Libereckého kraje na podporu sociálních služeb pro rok 2017 je možné podat v termínu 

                                                                                                    od 22. června do 30. června 2016.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Formuláře:

Čestné prohlášení o předložení již dříve platných dokumentů

Čestné prohlášení o vyrovnání závazků

Formulář průběžného čerpání naleznete zde: Formulář průběžného čerpání

Formulář závěrečného vyúčtování naleznete zde:Formulář závěrečného vyúčtování