Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Odbor sociálních věcí

Dotace na podporu sociálních služeb z rozpočtu Libereckého kraje na rok 2023

4. 11. 2022

Výsledky dotačního řízení na podporu sociálních služeb z rozpočtu Libereckého kraje na rok 2023 (spolufinancování)

Dne 25. 10. 2022 schválilo Zastupitelstvo Libereckého kraje usnesením č. 478/22/ZK poskytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu Libereckého kraje na rok 2023 . Výsledky jsou zveřejněny pod odkazem:  Podpořené subjekty 2023

                                                                                                             Nepodpořený subjekt 2023

1. 6. 2022

Dne 31.5. 2022 schválilo Zastupitelstvo Libereckého kraje usnesením č. 234/22/ZK  Vyhlášení dotačního řízení na spolufinancování sociálních služeb v Libereckém kraji  na rok 2023  a Pravidla pro poskytování a čerpání finančních prostředků určených na spolufinancování sociálních služeb z rozpočtu Libereckého kraje v roce 2023.

Žádost o finanční podporu z prostředků Libereckého kraje je možné podávat v termínu:

                                                                od 1. července 2022 do 15. července 2022.

 

Vyhlášení dotačního řízení

Pravidla

Vzor smlouvy o poskytnutí dotace

Rozpočet nákladů - Příloha č. 1

El. podepsaná žádost - Příloha č. 2

Úplný výpis z evidence skutečných majitelů - Příloha 

Čestné prohlášení o bezdlužnosti

Informace naleznete také na portálu Dotace.

1. 7. 2022

Na základě usnesení zastupitelstva č. 271/22 ze dne 21. 6. 2022 byly finanční prostředky na rok 2023 navýšeny na celkovou částku 30.000.000 Kč.